ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול תגובה מטעם המשיבה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול תגובה מטעם המשיבה
כתבי בי דין | תגובה | 17.07.2018
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול תגובה מטעם המשיבה
תגובת המדינה לבקשת המוקד להגנת הפרט מבית הדין לעררים להורות למדינה לחדול מהפרת פסק דינו שניתן בערר המוקד על החלטת משרד הפנים לדחות בקשה לתת מעמד לארבעת ילדיו של תושב ירושלים. בית הדין קבע סד זמנים מוגדר לטיפול בבקשה לרישום הילדים, שאביהם מת לפני שהסדיר את מעמדם, והמדינה לא עמדה בו. המדינה טוענת בתגובתה כי "בשל חילופי כוח אדם של הגורם המטפל בתיק [...] נוצרה תקלה בהעברת הטיפול לגורם מקצועי חלופי אחר". המדינה מציינת כי היא פועלת על מנת שההחלטה בעניינם של הילדים תתקבל בהתאם למועדים שקצב בית הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לבקשת המוקד להגנת הפרט מבית הדין לעררים להורות למדינה לחדול מהפרת פסק דינו שניתן בערר המוקד על החלטת משרד הפנים לדחות בקשה לתת מעמד לארבעת ילדיו של תושב ירושלים. בית הדין קבע סד זמנים מוגדר לטיפול בבקשה לרישום הילדים, שאביהם מת לפני שהסדיר את מעמדם, והמדינה לא עמדה בו. המדינה טוענת בתגובתה כי "בשל חילופי כוח אדם של הגורם המטפל בתיק [...] נוצרה תקלה בהעברת הטיפול לגורם מקצועי חלופי אחר". המדינה מציינת כי היא פועלת על מנת שההחלטה בעניינם של הילדים תתקבל בהתאם למועדים שקצב בית הדין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות