ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול החלטה
פסיקה | החלטה | 18.07.2018
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול החלטה
החלטת בית הדין לעררים לפסוק הוצאות בסך 3,000 ש"ח לטובת המוקד להגנת הפרט בעקבות אי-קיום פסק דין בערר שהגיש המוקד. בפסק הדין נקבע סד זמנים לטיפול בבקשה לרישום ילדיו של תושב ירושלים שמת לפני שהסדיר את מעמדם. המדינה לא קיימה את פסק הדין ולא התחילה לטפל בו. בית הדין קובע כי "נוכח מחדלו של המשיב ביישום פסה"ד שניתן בערר זה, יישא בהוצאות העוררים בסך 3,000 ש"ח".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת בית הדין לעררים לפסוק הוצאות בסך 3,000 ש"ח לטובת המוקד להגנת הפרט בעקבות אי-קיום פסק דין בערר שהגיש המוקד. בפסק הדין נקבע סד זמנים לטיפול בבקשה לרישום ילדיו של תושב ירושלים שמת לפני שהסדיר את מעמדם. המדינה לא קיימה את פסק הדין ולא התחילה לטפל בו. בית הדין קובע כי "נוכח מחדלו של המשיב ביישום פסה"ד שניתן בערר זה, יישא בהוצאות העוררים בסך 3,000 ש"ח".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות