ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בקשה מטעם העוררים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בקשה מטעם העוררים
כתבי בי דין | בקשה | 29.05.2018
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בקשה מטעם העוררים
בקשת המוקד להגנת הפרט מבית הדין לעררים כי יורה למדינה לחדול מהפרתו של פסק דינו שניתן בערר המוקד על החלטת משרד הפנים לדחות בקשה לתת מעמד לארבעת ילדיו של תושב ירושלים. בית הדין קבע סד זמנים מוגדר לטיפול בבקשה לרישום הילדים, שאביהם מת לפני שהסדיר את מעמדם. המוקד טוען כי התנהלות המדינה מהווה הפרה בוטה של פסק הדין ופוגעת פגיעה קשה בילדים קטנים ויתומים. המוקד מזכיר את הודעת משרד המשפטים כי "בית הדין לעררים רשאי לדון" בבקשות לפי פקודת ביזיון בית הדין "הגם שהליך כזה לא קבוע בדין".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מבית הדין לעררים כי יורה למדינה לחדול מהפרתו של פסק דינו שניתן בערר המוקד על החלטת משרד הפנים לדחות בקשה לתת מעמד לארבעת ילדיו של תושב ירושלים. בית הדין קבע סד זמנים מוגדר לטיפול בבקשה לרישום הילדים, שאביהם מת לפני שהסדיר את מעמדם. המוקד טוען כי התנהלות המדינה מהווה הפרה בוטה של פסק הדין ופוגעת פגיעה קשה בילדים קטנים ויתומים. המוקד מזכיר את הודעת משרד המשפטים כי "בית הדין לעררים רשאי לדון" בבקשות לפי פקודת ביזיון בית הדין "הגם שהליך כזה לא קבוע בדין".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות