המדינה לבית המשפט: המוסד לביטוח לאומי חזר בו מעמדתו ומוכן לצרף מתורגמנים מקצועיים לשפה הערבית לוועדות הרפואיות הדנות בזכאותם של תושבי ירושלים המזרחית לקצבאות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
22.05.2014
המדינה לבית המשפט: המוסד לביטוח לאומי חזר בו מעמדתו ומוכן לצרף מתורגמנים מקצועיים לשפה הערבית לוועדות הרפואיות הדנות בזכאותם של תושבי ירושלים המזרחית לקצבאות
המדינה לבית המשפט: המוסד לביטוח לאומי חזר בו מעמדתו ומוכן לצרף מתורגמנים מקצועיים לשפה הערבית לוועדות הרפואיות הדנות בזכאותם של תושבי ירושלים המזרחית לקצבאות
המוקד להגנת הפרט מנהל מזה זמן רב מאבק משפטי, כדי להביא לצירופם של מתורגמנים מקצועיים לשפה הערבית לוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי בירושלים המזרחית.

ביום 6.11.2012 עתר המוקד לבג"ץ, להורות למוסד לביטוח לאומי לצרף מתורגמן מקצועי לוועדות העוסקות בבחינת תביעותיהם של תושבי ירושלים המזרחית לקצבאות נכות. בתגובתה לעתירה התעקשה המדינה שהמצב הקיים הוא ראוי ומספק והוסיפה, שלאחרונה החלו עובדי לשכת ירושלים המזרחית דוברי הערבית לסייע בתרגום לערבית, במהלך הדיונים בוועדות הרפואיות, במקרים בהם התעורר צורך כזה. לאחר שבית המשפט מתח ביקורת על עמדת המל"ל, חזרה המדינה על הצעתה הקודמת, לצרף עובד של המל"ל כמתורגמן בדיוני הוועדות. המוקד טען כי זהו אותו פתרון עצמו שבית המשפט כבר דחה ושעל המל"ל לצרף מתורגמנים מקצועיים חיצוניים. לבסוף, הוציא בית המשפט צו על תנאי והורה למל"ל לנמק מדוע אינו נוהג כך.

המדינה, בתשובה על צו בית המשפט, הודיעה כי חזרה בה מעמדתה והחליטה לצרף לוועדות הרפואיות מתורגמן מקצועי, אם המבוטח שבעניינו דנה הוועדה יודיע מראש על רצונו בכך. המדינה ציינה עוד כי העסקת ממתורגמנים מקצועיים תיכנס לתוקף בתוך שישה חודשים לכל המאוחר.
הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט מנהל מזה זמן רב מאבק משפטי, כדי להביא לצירופם של מתורגמנים מקצועיים לשפה הערבית לוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי בירושלים המזרחית.

ביום 6.11.2012 עתר המוקד לבג"ץ, להורות למוסד לביטוח לאומי לצרף מתורגמן מקצועי לוועדות העוסקות בבחינת תביעותיהם של תושבי ירושלים המזרחית לקצבאות נכות. בתגובתה לעתירה התעקשה המדינה שהמצב הקיים הוא ראוי ומספק והוסיפה, שלאחרונה החלו עובדי לשכת ירושלים המזרחית דוברי הערבית לסייע בתרגום לערבית, במהלך הדיונים בוועדות הרפואיות, במקרים בהם התעורר צורך כזה. לאחר שבית המשפט מתח ביקורת על עמדת המל"ל, חזרה המדינה על הצעתה הקודמת, לצרף עובד של המל"ל כמתורגמן בדיוני הוועדות. המוקד טען כי זהו אותו פתרון עצמו שבית המשפט כבר דחה ושעל המל"ל לצרף מתורגמנים מקצועיים חיצוניים. לבסוף, הוציא בית המשפט צו על תנאי והורה למל"ל לנמק מדוע אינו נוהג כך.

המדינה, בתשובה על צו בית המשפט, הודיעה כי חזרה בה מעמדתה והחליטה לצרף לוועדות הרפואיות מתורגמן מקצועי, אם המבוטח שבעניינו דנה הוועדה יודיע מראש על רצונו בכך. המדינה ציינה עוד כי העסקת ממתורגמנים מקצועיים תיכנס לתוקף בתוך שישה חודשים לכל המאוחר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות