בג"ץ 8031/12 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מנכ"ל הביטוח הלאומי ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8031/12 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מנכ"ל הביטוח הלאומי ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 06.11.2012
בג"ץ 8031/12 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מנכ"ל הביטוח הלאומי ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט, בשיתוף עם רופאים לזכויות אדם והמרכז לפלורליזם יהודי, להורות למוסד לביטוח לאומי (מל"ל) לצרף מתורגמן מקצועי לוועדות העוסקות בבחינת תביעות לקצבאות נכות של תושבי ירושלים המזרחית. המוקד טוען כי בכך שהמל"ל מנהל את דיוני הוועדות הרפואיות בשפה העברית הוא מצמצם את נגישותה של קבוצה גדולה ונזקקת לרשת הביטחון הסוציאלי, שנועדה להבטיח מינימום של קיום אנושי בכבוד. המוקד מוסיף כי המל"ל, הכפוף לעקרון הכבוד והשוויון, חייב להבטיח כי ההליך לבחינת בקשה לקצבת נכות והתנהלותן של הוועדות לא יפלו את המבקש על כל רקע שהוא, בוודאי לא על רקע שפה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט, בשיתוף עם רופאים לזכויות אדם והמרכז לפלורליזם יהודי, להורות למוסד לביטוח לאומי (מל"ל) לצרף מתורגמן מקצועי לוועדות העוסקות בבחינת תביעות לקצבאות נכות של תושבי ירושלים המזרחית. המוקד טוען כי בכך שהמל"ל מנהל את דיוני הוועדות הרפואיות בשפה העברית הוא מצמצם את נגישותה של קבוצה גדולה ונזקקת לרשת הביטחון הסוציאלי, שנועדה להבטיח מינימום של קיום אנושי בכבוד. המוקד מוסיף כי המל"ל, הכפוף לעקרון הכבוד והשוויון, חייב להבטיח כי ההליך לבחינת בקשה לקצבת נכות והתנהלותן של הוועדות לא יפלו את המבקש על כל רקע שהוא, בוודאי לא על רקע שפה.
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות