בג"ץ 8031/12 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ואח' פרוטוקול המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8031/12 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ואח' פרוטוקול
מסמכים אחרים | פרוטוקול | 16.12.2013
בג"ץ 8031/12 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ואח' פרוטוקול
דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למוסד לביטוח לאומי לצרף מתורגמן מקצועי לוועדות העוסקות בבחינת תביעותיהם של תושבי ירושלים המזרחית לקצבאות נכות. בית המשפט מותח ביקורת על עמדת המדינה. השופטים שואלים את נציגי המדינה שוב ושוב מדוע לא יועסק מתורגמן מקצועי באופן קבוע בוועדות הרפואיות, ומציינים כי המצב שבו המתורגמן הוא עובד המוסד לביטוח לאומי יוצר חשש לניגוד עניינים. לבסוף קובע בית המשפט כי המדינה תבדוק את הסוגיה לאור הערותיו ותעביר את תגובתה בתוך 60 יום.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למוסד לביטוח לאומי לצרף מתורגמן מקצועי לוועדות העוסקות בבחינת תביעותיהם של תושבי ירושלים המזרחית לקצבאות נכות. בית המשפט מותח ביקורת על עמדת המדינה. השופטים שואלים את נציגי המדינה שוב ושוב מדוע לא יועסק מתורגמן מקצועי באופן קבוע בוועדות הרפואיות, ומציינים כי המצב שבו המתורגמן הוא עובד המוסד לביטוח לאומי יוצר חשש לניגוד עניינים. לבסוף קובע בית המשפט כי המדינה תבדוק את הסוגיה לאור הערותיו ותעביר את תגובתה בתוך 60 יום.
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות