המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 8031/12 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ואח' פרוטוקול
חזרה לעמוד הקודם
16.12.2013|מסמכים אחרים|פרוטוקול

בג"ץ 8031/12 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ואח' פרוטוקול

דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למוסד לביטוח לאומי לצרף מתורגמן מקצועי לוועדות העוסקות בבחינת תביעותיהם של תושבי ירושלים המזרחית לקצבאות נכות. בית המשפט מותח ביקורת על עמדת המדינה. השופטים שואלים את נציגי המדינה שוב ושוב מדוע לא יועסק מתורגמן מקצועי באופן קבוע בוועדות הרפואיות, ומציינים כי המצב שבו המתורגמן הוא עובד המוסד לביטוח לאומי יוצר חשש לניגוד עניינים. לבסוף קובע בית המשפט כי המדינה תבדוק את הסוגיה לאור הערותיו ותעביר את תגובתה בתוך 60 יום.

נושאים קשורים