הנדון: מכתבך מתאריך 28.4.22 בעניין "התראה לפני נקיטת הליכים - מתורגמים בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: מכתבך מתאריך 28.4.22 בעניין "התראה לפני נקיטת הליכים - מתורגמים בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי"
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 01.06.2022
הנדון: מכתבך מתאריך 28.4.22 בעניין "התראה לפני נקיטת הליכים - מתורגמים בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי"

מענה המוסד לביטוח לאומי לפניית הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה של המרכז לחינוך משפטי קליני לזכויות אדם, האוניברסיטה העברית, בה מודה המל"ל שפעל שלא בהתאם להתחייבותו בבג"ץ 8031/12 להזמין מתורגמנים לשפה הערבית לוועדות הרפואיות בסניפי ירושלים המזרחית, ומסר כי מנהלת המוסד הורתה לסניף לאפשר לכל מבוטח לקבל מתורגמן כנדרש.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

מענה המוסד לביטוח לאומי לפניית הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה של המרכז לחינוך משפטי קליני לזכויות אדם, האוניברסיטה העברית, בה מודה המל"ל שפעל שלא בהתאם להתחייבותו בבג"ץ 8031/12 להזמין מתורגמנים לשפה הערבית לוועדות הרפואיות בסניפי ירושלים המזרחית, ומסר כי מנהלת המוסד הורתה לסניף לאפשר לכל מבוטח לקבל מתורגמן כנדרש.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות