בג"ץ 8031/12 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ואח' תגובה מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8031/12 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ואח' תגובה מטעם העותרים
כתבי בי דין | תגובה | 12.03.2014
בג"ץ 8031/12 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ואח' תגובה מטעם העותרים
תגובת המוקד להגנת הפרט בעתירה להורות למוסד לביטוח לאומי לצרף מתורגמן מקצועי לוועדות העוסקות בבחינת תביעותיהם של תושבי ירושלים המזרחית לקצבאות נכות. המוקד עומד על כך שיש למנות מתורגמן מקצועי בלתי תלוי, ומוסיף שאת הפתרון שהציעה המדינה כבר דחה בית המשפט כלא מספק. המוקד טוען כי פסילה מטעמים כלכליים של האופציות האחרות שהמדינה שקלה משמעה העדפת שיקולי תקציב על פני זכויות הפלסטינים תושבי ירושלים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט בעתירה להורות למוסד לביטוח לאומי לצרף מתורגמן מקצועי לוועדות העוסקות בבחינת תביעותיהם של תושבי ירושלים המזרחית לקצבאות נכות. המוקד עומד על כך שיש למנות מתורגמן מקצועי בלתי תלוי, ומוסיף שאת הפתרון שהציעה המדינה כבר דחה בית המשפט כלא מספק. המוקד טוען כי פסילה מטעמים כלכליים של האופציות האחרות שהמדינה שקלה משמעה העדפת שיקולי תקציב על פני זכויות הפלסטינים תושבי ירושלים.
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות