בג"ץ 8031/12 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ואח' תגובה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8031/12 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ואח' תגובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 13.06.2013
בג"ץ 8031/12 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ואח' תגובה מטעם המשיבים
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למוסד לביטוח לאומי לצרף מתורגמן מקצועי לוועדות העוסקות בבחינת תביעותיהם של תושבי ירושלים המזרחית לקצבאות נכות. המדינה טוענת כי ההסדר הקיים בוועדות הרפואיות מספק, ולכן יש לדחות את העתירה. לטענת המדינה, למוזמנים לוועדות הרפואיות נאמר שהם רשאים להביא עמם מלווה דובר עברית כמתרגם. בנוסף מזכירה המדינה כי לאחרונה, ובעקבות הגשת העתירה, מקצה סניף המוסד עובד תורן הנקרא לתרגם את הנאמר בוועדה, ככל שנדרש, וכי היא ממשיכה בניסיון לגייס רופאים דוברי ערבית להרכב הוועדה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למוסד לביטוח לאומי לצרף מתורגמן מקצועי לוועדות העוסקות בבחינת תביעותיהם של תושבי ירושלים המזרחית לקצבאות נכות. המדינה טוענת כי ההסדר הקיים בוועדות הרפואיות מספק, ולכן יש לדחות את העתירה. לטענת המדינה, למוזמנים לוועדות הרפואיות נאמר שהם רשאים להביא עמם מלווה דובר עברית כמתרגם. בנוסף מזכירה המדינה כי לאחרונה, ובעקבות הגשת העתירה, מקצה סניף המוסד עובד תורן הנקרא לתרגם את הנאמר בוועדה, ככל שנדרש, וכי היא ממשיכה בניסיון לגייס רופאים דוברי ערבית להרכב הוועדה.
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות