בתום מאבק משפטי שארך שש שנים, הוציא משרד הפנים רישיון לישיבת ארעי לפלסטינית שגדלה וחיה בירושלים, ללא מעמד בעולם כולו: בית הדין לעררים חייב את משרד הפנים בתשלום הוצאות בסך 10,000 ש"ח המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
12.11.2014
בתום מאבק משפטי שארך שש שנים, הוציא משרד הפנים רישיון לישיבת ארעי לפלסטינית שגדלה וחיה בירושלים, ללא מעמד בעולם כולו: בית הדין לעררים חייב את משרד הפנים בתשלום הוצאות בסך 10,000 ש"ח
בתום מאבק משפטי שארך שש שנים, הוציא משרד הפנים רישיון לישיבת ארעי לפלסטינית שגדלה וחיה בירושלים, ללא מעמד בעולם כולו: בית הדין לעררים חייב את משרד הפנים בתשלום הוצאות בסך 10,000 ש"ח
לאורך שנים ארוכות ניהל המוקד להגנת הפרט מאבק משפטי עיקש כנגד עמדת משרד הפנים, הבלתי נתפשת באטימותה, שלא לתת מעמד לצעירה פלסטינית, אשר נמצאה בהיותה תינוקת בת יומה בפתח בית יתומים בירושלים ומאז התגוררה בעיר במשך כל חייה, ללא מעמד בעולם כולו.

ביום 11.8.2014 הגיש המוקד ערר לבית הדין לעררים, בדרישה להורות לוועדה הבינמשרדית לכבד את החלטת ועדת ההשגה, ולתת לצעירה מעמד באופן מיידי. בערר טען המוקד, כי היעדר מענה מצד הוועדה מפר את כללי המינהל התקין ופוגע בזכותה של הצעירה לחיי משפחה, וכי הימנעות מהסדרת מעמדה מנוגדת להתחייבויותיה של ישראל על פי הדין הבינלאומי.

ביום 28.10.2014 הודיע משרד הפנים למוקד, כי החליט לתת לצעירה רישיון ישיבה ארעי מסוג א/5 לתקופה של שנה, שבסופה ייבחן המשך מעמדה בישראל. המוקד דרש מבית הדין לפסוק הוצאות כנגד משרד הפנים והדגיש את העובדה שלוועדה הבינמשרדית נדרשה שנה תמימה(!) כדי להגיע להחלטתה.

בית הדין חייב את משרד הפנים בתשלום הוצאות בסך 10,000 ₪, "ולו בהתחשב בעינוי הדין", ואף רמז כי הסיום הראוי לתלאותיה של הצעירה יהיה עם הפיכתה לתושבת קבע בישראל.
הדפסה הדפסה
שיתוף
לאורך שנים ארוכות ניהל המוקד להגנת הפרט מאבק משפטי עיקש כנגד עמדת משרד הפנים, הבלתי נתפשת באטימותה, שלא לתת מעמד לצעירה פלסטינית, אשר נמצאה בהיותה תינוקת בת יומה בפתח בית יתומים בירושלים ומאז התגוררה בעיר במשך כל חייה, ללא מעמד בעולם כולו.

ביום 11.8.2014 הגיש המוקד ערר לבית הדין לעררים, בדרישה להורות לוועדה הבינמשרדית לכבד את החלטת ועדת ההשגה, ולתת לצעירה מעמד באופן מיידי. בערר טען המוקד, כי היעדר מענה מצד הוועדה מפר את כללי המינהל התקין ופוגע בזכותה של הצעירה לחיי משפחה, וכי הימנעות מהסדרת מעמדה מנוגדת להתחייבויותיה של ישראל על פי הדין הבינלאומי.

ביום 28.10.2014 הודיע משרד הפנים למוקד, כי החליט לתת לצעירה רישיון ישיבה ארעי מסוג א/5 לתקופה של שנה, שבסופה ייבחן המשך מעמדה בישראל. המוקד דרש מבית הדין לפסוק הוצאות כנגד משרד הפנים והדגיש את העובדה שלוועדה הבינמשרדית נדרשה שנה תמימה(!) כדי להגיע להחלטתה.

בית הדין חייב את משרד הפנים בתשלום הוצאות בסך 10,000 ₪, "ולו בהתחשב בעינוי הדין", ואף רמז כי הסיום הראוי לתלאותיה של הצעירה יהיה עם הפיכתה לתושבת קבע בישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות