המוקד להגנת הפרט בהשגה חדשה: יש לבטל את צו ההרחקה משטח הגדה המערבית שהוציא הצבא נגד תושב ירושלים, שגורש במקביל גם מעירו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
04.01.2015
המוקד להגנת הפרט בהשגה חדשה: יש לבטל את צו ההרחקה משטח הגדה המערבית שהוציא הצבא נגד תושב ירושלים, שגורש במקביל גם מעירו
המוקד להגנת הפרט בהשגה חדשה: יש לבטל את צו ההרחקה משטח הגדה המערבית שהוציא הצבא נגד תושב ירושלים, שגורש במקביל גם מעירו
המוקד להגנת הפרט מנהל מאבק כנגד התופעה המתרחבת בירושלים המזרחית – צווי הרחקה מינהליים שהוציא הצבא כנגד תושבי העיר, אשר משמעותם אחת: גירוש התושבים מעירם – שכן ירושלים המזרחית היא שטח כבוש לכל דבר ועניין והרחקת תושבים מוגנים מהשטח הכבוש אסורה בתכלית, על פי אמנת ג'נבה. כחלק מהמאבק, הגיש המוקד השגות כנגד הצווים, אשר הדיון בהן נקבע ליום 22.12.2014.

כנגד אחד המורחקים הוציא הצבא גם צו הרחקה משטח הגדה המערבית, דבר שבתחילה העמיד בספק את יכולתו של האיש להשתתף בדיון שנקבע בעניינו. המוקד עמד על כך שהאיש יוכל להשתתף בדיון בהשגה שהוגשה כנגד הרחקתו מעירו. החלטה בהשגה זו, כמו גם בהשגות בעניין המורחקים האחרים, אמורה להינתן בימים הקרובים.

ביום 28.12.2014 הגיש המוקד השגה נוספת בעניינו של האיש, הפעם כנגד הרחקתו משטח הגדה המערבית. המוקד ביקש מהצבא לבטל את הצו, או לכל הפחות לצמצם את היקפו. המוקד טוען, כי מדובר בצו כוללני וגורף, המרחיק את המשיג מכל שטחי הגדה המערבית לפרק זמן ארוך ולא מידתי. המוקד מציין, כי הצו מבוסס כולו, כך נראה, על חומר מודיעיני חסוי שמהימנותו לא התבררה בבית משפט. המוקד מציין, כי גם זכות השימוע השמורה למורחק לא כובדה על ידי הצבא טרם שהצו הוצא ונכנס לתוקף, ולפיכך ההשגה מוגשת בדיעבד.

הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט מנהל מאבק כנגד התופעה המתרחבת בירושלים המזרחית – צווי הרחקה מינהליים שהוציא הצבא כנגד תושבי העיר, אשר משמעותם אחת: גירוש התושבים מעירם – שכן ירושלים המזרחית היא שטח כבוש לכל דבר ועניין והרחקת תושבים מוגנים מהשטח הכבוש אסורה בתכלית, על פי אמנת ג'נבה. כחלק מהמאבק, הגיש המוקד השגות כנגד הצווים, אשר הדיון בהן נקבע ליום 22.12.2014.

כנגד אחד המורחקים הוציא הצבא גם צו הרחקה משטח הגדה המערבית, דבר שבתחילה העמיד בספק את יכולתו של האיש להשתתף בדיון שנקבע בעניינו. המוקד עמד על כך שהאיש יוכל להשתתף בדיון בהשגה שהוגשה כנגד הרחקתו מעירו. החלטה בהשגה זו, כמו גם בהשגות בעניין המורחקים האחרים, אמורה להינתן בימים הקרובים.

ביום 28.12.2014 הגיש המוקד השגה נוספת בעניינו של האיש, הפעם כנגד הרחקתו משטח הגדה המערבית. המוקד ביקש מהצבא לבטל את הצו, או לכל הפחות לצמצם את היקפו. המוקד טוען, כי מדובר בצו כוללני וגורף, המרחיק את המשיג מכל שטחי הגדה המערבית לפרק זמן ארוך ולא מידתי. המוקד מציין, כי הצו מבוסס כולו, כך נראה, על חומר מודיעיני חסוי שמהימנותו לא התבררה בבית משפט. המוקד מציין, כי גם זכות השימוע השמורה למורחק לא כובדה על ידי הצבא טרם שהצו הוצא ונכנס לתוקף, ולפיכך ההשגה מוגשת בדיעבד.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות