בתשובה להשגה שהגיש המוקד, "מקל" הצבא על אחד מתושבי ירושלים המזרחית שכנגדם הוצא צו הרחקה מעירם: יוכל להמשיך לגור בביתו, אך למעט הכביש המוביל ליציאה מהעיר, ייאסר עליו להימצא בכל חלק אחר של ירושלים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
18.02.2015
בתשובה להשגה שהגיש המוקד, "מקל" הצבא על אחד מתושבי ירושלים המזרחית שכנגדם הוצא צו הרחקה מעירם: יוכל להמשיך לגור בביתו, אך למעט הכביש המוביל ליציאה מהעיר, ייאסר עליו להימצא בכל חלק אחר של ירושלים
בתשובה להשגה שהגיש המוקד, "מקל" הצבא על אחד מתושבי ירושלים המזרחית שכנגדם הוצא צו הרחקה מעירם: יוכל להמשיך לגור בביתו, אך למעט הכביש המוביל ליציאה מהעיר, ייאסר עליו להימצא בכל חלק אחר של ירושלים
לאחרונה, הרחיבה ישראל את השימוש במדיניות הפסולה של הרחקה מעיר מגוריהם של תושבי ירושלים המזרחית, שמשמעותה אחת – גירוש התושבים מתחומי עירם לתקופות ממושכות. בחודש דצמבר 2014 הגיש המוקד להגנת הפרט השגות על צווי הרחקה שהוצאו כנגד ארבעה מתושבי העיר. הצבא דחה שלוש מההשגות והמוקד הגיש לפיכך עתירות לבג"ץ.

ביום 16.2.2015 השיב הצבא על השגה נוספת שהגיש המוקד. בתשובה נמסר, כי הצבא החליט להקל במעט בעניין היקף צו ההרחקה ולהתיר לאדם שכנגדו הוצא הצו להימצא בביתו שבירושלים המזרחית, או בכביש ספציפי, שסומן במפה שצורפה לתשובה, המוביל אל המחסום דרכו יוכל האיש לצאת ולהיכנס לעיר. הצבא דחה את שאר טענות המוקד כנגד הצו.

לעומת הצו במתכונתו המקורית, מדובר בשיפור של ממש בחייו של האיש. למרות זאת, המציאות שבה הצבא מגביל את תנועתו של תושב ירושלים המזרחית בעיר להימצאות בביתו ובכביש המוביל ליציאה מהעיר, וזאת מבלי שנשפט, היא מציאות פסולה ומקוממת.

הדפסה הדפסה
שיתוף
לאחרונה, הרחיבה ישראל את השימוש במדיניות הפסולה של הרחקה מעיר מגוריהם של תושבי ירושלים המזרחית, שמשמעותה אחת – גירוש התושבים מתחומי עירם לתקופות ממושכות. בחודש דצמבר 2014 הגיש המוקד להגנת הפרט השגות על צווי הרחקה שהוצאו כנגד ארבעה מתושבי העיר. הצבא דחה שלוש מההשגות והמוקד הגיש לפיכך עתירות לבג"ץ.

ביום 16.2.2015 השיב הצבא על השגה נוספת שהגיש המוקד. בתשובה נמסר, כי הצבא החליט להקל במעט בעניין היקף צו ההרחקה ולהתיר לאדם שכנגדו הוצא הצו להימצא בביתו שבירושלים המזרחית, או בכביש ספציפי, שסומן במפה שצורפה לתשובה, המוביל אל המחסום דרכו יוכל האיש לצאת ולהיכנס לעיר. הצבא דחה את שאר טענות המוקד כנגד הצו.

לעומת הצו במתכונתו המקורית, מדובר בשיפור של ממש בחייו של האיש. למרות זאת, המציאות שבה הצבא מגביל את תנועתו של תושב ירושלים המזרחית בעיר להימצאות בביתו ובכביש המוביל ליציאה מהעיר, וזאת מבלי שנשפט, היא מציאות פסולה ומקוממת.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות