המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש להורות לצבא לבטל את צו ההרחקה שהוציא כנגד תושב ירושלים המזרחית, האוסר עליו להימצא בתחומי עירו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
09.02.2015
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש להורות לצבא לבטל את צו ההרחקה שהוציא כנגד תושב ירושלים המזרחית, האוסר עליו להימצא בתחומי עירו
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש להורות לצבא לבטל את צו ההרחקה שהוציא כנגד תושב ירושלים המזרחית, האוסר עליו להימצא בתחומי עירו
ביום 5.2.2015 דחה הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט כנגד צו שהוציא הצבא, המורה להרחיק תושב ירושלים המזרחית מהתחום המוניציפלי של העיר למשך יותר מחצי שנה. כנגד האיש הוצא, במקביל, גם צו הרחקה משטחי הגדה המערבית.

ביום 9.2.2015 עתר המוקד לבג"ץ, בדרישה להורות לצבא לבטל את צו ההרחקה או, לכל הפחות, להגביל את תחולתו ואת משכו. המוקד טען, כי תקנות ההגנה לשעת חירום, אשר מכוחן הוציא הצבא את צווי ההרחקה, כלל אינן תקפות ושבכל מקרה, האופן שבו נעשה השימוש בהן במקרה הנוכחי, מנוגד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בנוסף טען המוקד, כי מהימנותו של החומר הביטחוני החסוי, שעליו ביסס הצבא את הצו, צריכה להיבחן על ידי בית המשפט. לבסוף טען המוקד, כי משך זמן ה"הרחקה" וכן האיסור על הימצאות בכל השטח המוניציפלי של העיר, אינם סבירים ומידתיים.

זוהי עתירה שלישית שמגיש המוקד בנושא בשבועות האחרונים, לאחר שביום 29.1.2015 עתר לבג"ץ בעניינם של שני תושבים נוספים שהצבא החליט להרחיק מעירם, ירושלים המזרחית.

הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 5.2.2015 דחה הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט כנגד צו שהוציא הצבא, המורה להרחיק תושב ירושלים המזרחית מהתחום המוניציפלי של העיר למשך יותר מחצי שנה. כנגד האיש הוצא, במקביל, גם צו הרחקה משטחי הגדה המערבית.

ביום 9.2.2015 עתר המוקד לבג"ץ, בדרישה להורות לצבא לבטל את צו ההרחקה או, לכל הפחות, להגביל את תחולתו ואת משכו. המוקד טען, כי תקנות ההגנה לשעת חירום, אשר מכוחן הוציא הצבא את צווי ההרחקה, כלל אינן תקפות ושבכל מקרה, האופן שבו נעשה השימוש בהן במקרה הנוכחי, מנוגד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בנוסף טען המוקד, כי מהימנותו של החומר הביטחוני החסוי, שעליו ביסס הצבא את הצו, צריכה להיבחן על ידי בית המשפט. לבסוף טען המוקד, כי משך זמן ה"הרחקה" וכן האיסור על הימצאות בכל השטח המוניציפלי של העיר, אינם סבירים ומידתיים.

זוהי עתירה שלישית שמגיש המוקד בנושא בשבועות האחרונים, לאחר שביום 29.1.2015 עתר לבג"ץ בעניינם של שני תושבים נוספים שהצבא החליט להרחיק מעירם, ירושלים המזרחית.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות