בתום דיון בעתירות המוקד נגד החלטת הצבא להרחיק מעירם שלושה מתושבי ירושלים המזרחית: בית המשפט הודיע כי ימסור את החלטתו בהמשך המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
16.03.2015
בתום דיון בעתירות המוקד נגד החלטת הצבא להרחיק מעירם שלושה מתושבי ירושלים המזרחית: בית המשפט הודיע כי ימסור את החלטתו בהמשך
בתום דיון בעתירות המוקד נגד החלטת הצבא להרחיק מעירם שלושה מתושבי ירושלים המזרחית: בית המשפט הודיע כי ימסור את החלטתו בהמשך
כזכור, מנהל המוקד להגנת הפרט מאבק כנגד התופעה המתרחבת בירושלים המזרחית – צווי הרחקה מינהליים שהוציא הצבא כנגד תושבי העיר, אשר משמעותם אחת: גירוש התושבים מעירם – שכן ירושלים המזרחית היא שטח כבוש לכל דבר ועניין והרחקת תושבים מוגנים מהשטח הכבוש אסורה בתכלית, על פי אמנת ג'נבה.

ביום 16.3.2015 דן בג"ץ בארבע עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניינם של שלושה תושבי ירושלים המזרחית, שהצבא הוציא כנגדם צווי הרחקה מעירם. אחד המגורשים הורחק, במקביל, גם משטחי הגדה המערבית. בתום הדיון הודיע בית המשפט כי ימסור את החלטתו בהמשך.
הדפסה הדפסה
שיתוף
כזכור, מנהל המוקד להגנת הפרט מאבק כנגד התופעה המתרחבת בירושלים המזרחית – צווי הרחקה מינהליים שהוציא הצבא כנגד תושבי העיר, אשר משמעותם אחת: גירוש התושבים מעירם – שכן ירושלים המזרחית היא שטח כבוש לכל דבר ועניין והרחקת תושבים מוגנים מהשטח הכבוש אסורה בתכלית, על פי אמנת ג'נבה.

ביום 16.3.2015 דן בג"ץ בארבע עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניינם של שלושה תושבי ירושלים המזרחית, שהצבא הוציא כנגדם צווי הרחקה מעירם. אחד המגורשים הורחק, במקביל, גם משטחי הגדה המערבית. בתום הדיון הודיע בית המשפט כי ימסור את החלטתו בהמשך.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות