ישראל ממשיכה במדיניות "הטרנספר השקט": בשנת 2014 שלל משרד הפנים את מעמדם של 107 פלסטינים מירושלים המזרחית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
23.03.2015
ישראל ממשיכה במדיניות "הטרנספר השקט": בשנת 2014 שלל משרד הפנים את מעמדם של 107 פלסטינים מירושלים המזרחית
ישראל ממשיכה במדיניות "הטרנספר השקט": בשנת 2014 שלל משרד הפנים את מעמדם של 107 פלסטינים מירושלים המזרחית
בינואר 2015, כבתחילת כל שנה, פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים, בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבל נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2014. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" שמנהלת ישראל נגד תושבי ירושלים המזרחית.

על פי הנתונים החלקיים שמסר משרד הפנים, בשנת 2014 הפקיעה ישראל את תושבותם של 107 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 56 נשים ו-12 קטינים. המוקד ממתין עדיין לתשובה באשר למספר הפלסטינים שתושבותם "הוחזרה" במהלך שנת 2014.

מנתונים שמסר משרד הפנים למוקד במהלך השנים עולה, כי בין השנים 2014-1967 שללה ישראל את מעמדם של 14,416 פלסטינים מירושלים המזרחית.

המוקד מבקש להזכיר, כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב קבע אחר – מדובר באיזור שסופח לישראל ועל תושביו נכפה מעמד של תושבי קבע בישראל. הם התושבים הטבעיים של המקום. אסור שמעמדם יהיה בר פקיעה. המוקד חוזר על עמדתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים ואין לשלול את מעמדם, גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת.

הדפסה הדפסה
שיתוף
בינואר 2015, כבתחילת כל שנה, פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים, בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבל נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2014. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" שמנהלת ישראל נגד תושבי ירושלים המזרחית.

על פי הנתונים החלקיים שמסר משרד הפנים, בשנת 2014 הפקיעה ישראל את תושבותם של 107 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 56 נשים ו-12 קטינים. המוקד ממתין עדיין לתשובה באשר למספר הפלסטינים שתושבותם "הוחזרה" במהלך שנת 2014.

מנתונים שמסר משרד הפנים למוקד במהלך השנים עולה, כי בין השנים 2014-1967 שללה ישראל את מעמדם של 14,416 פלסטינים מירושלים המזרחית.

המוקד מבקש להזכיר, כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב קבע אחר – מדובר באיזור שסופח לישראל ועל תושביו נכפה מעמד של תושבי קבע בישראל. הם התושבים הטבעיים של המקום. אסור שמעמדם יהיה בר פקיעה. המוקד חוזר על עמדתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים ואין לשלול את מעמדם, גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות