בהכשר בג"ץ: כוחות הביטחון אטמו את בית משפחתו של אחד ממבצעי הפיגוע בהר נוף המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
01.07.2015
בהכשר בג"ץ: כוחות הביטחון אטמו את בית משפחתו של אחד ממבצעי הפיגוע בהר נוף
בהכשר בג"ץ: כוחות הביטחון אטמו את בית משפחתו של אחד ממבצעי הפיגוע בהר נוף
ביום 31.12.2014 דחה בג"ץ את עתירות המוקד להגנת הפרט כנגד החלטת ישראל להרוס את בתיהם של שניים מתושבי ירושלים המזרחית, אשר ביצעו את הפיגוע בבית הכנסת בשכונת הר נוף. בית המשפט קיבל את טענות המדינה, לפיהן הנימוק להריסה הוא הרתעה ולא ענישה וקבע, כי לאור מעשיהם החמורים של השניים, אין מניעה להרוס את הבתים. באותו יום דחה בג"ץ גם את העתירה העקרונית שהגיש המוקד, עם שורה של ארגוני זכויות אדם, להורות למדינה לחדול מן הפרקטיקה הלא-חוקית של הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים, לרבות בירושלים המזרחית.

היום, 1.7.2015, בשעה 3:00 לפנות בוקר, הגיעו כוחות משטרה מלווים בחיילים לבית משפחתו של אחד המפגעים, המצוי בג'בל מוכבר. כוחות הביטחון פינו את תכולת הבית והרחיקו ממנו את בני המשפחה. על החלונות והדלתות הותקנו קורות פלדה. בשעה 11:00 לערך אטמו כוחות הביטחון את הבית כולו בבטון. אטימת הבית הותירה שמונה נפשות – הוריו של המפגע וששת אחיו, אשר לא חטאו בדבר – ללא קורת גג.

המוקד שב ומדגיש את עמדתו העקרונית, לפיה הריסת הבית אינה אלא אקט של ענישה קולקטיבית פסולה ואסורה, המנוגד לדין הבינלאומי, וכן עומד בסתירה לעקרון היסוד במשפט הישראלי, לפיו אין מענישים אדם בגין מעשים שלא הוא ביצע.

יצוין, כי ישראל אינה מסתפקת באטימת ביתו של המפגע, אלא נוקטת צעדי ענישה נוספים כנגד בני משפחתו. במסגרת הצעדים הללו, שלל שר הפנים ביום 25.11.2014 את היתר השהייה בישראל של אלמנתו של המפגע הנוסף, אם לשלושה ילדים תושבי המדינה, שהיתה מצויה בהליך לאיחוד משפחות בישראל מאז שנת 2009. המוקד עתר לבג"ץ כנגד כוונת הרשויות לגרשה מישראל. דיון בעתירה יתקיים ביום 22.7.2015.


הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 31.12.2014 דחה בג"ץ את עתירות המוקד להגנת הפרט כנגד החלטת ישראל להרוס את בתיהם של שניים מתושבי ירושלים המזרחית, אשר ביצעו את הפיגוע בבית הכנסת בשכונת הר נוף. בית המשפט קיבל את טענות המדינה, לפיהן הנימוק להריסה הוא הרתעה ולא ענישה וקבע, כי לאור מעשיהם החמורים של השניים, אין מניעה להרוס את הבתים. באותו יום דחה בג"ץ גם את העתירה העקרונית שהגיש המוקד, עם שורה של ארגוני זכויות אדם, להורות למדינה לחדול מן הפרקטיקה הלא-חוקית של הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים, לרבות בירושלים המזרחית.

היום, 1.7.2015, בשעה 3:00 לפנות בוקר, הגיעו כוחות משטרה מלווים בחיילים לבית משפחתו של אחד המפגעים, המצוי בג'בל מוכבר. כוחות הביטחון פינו את תכולת הבית והרחיקו ממנו את בני המשפחה. על החלונות והדלתות הותקנו קורות פלדה. בשעה 11:00 לערך אטמו כוחות הביטחון את הבית כולו בבטון. אטימת הבית הותירה שמונה נפשות – הוריו של המפגע וששת אחיו, אשר לא חטאו בדבר – ללא קורת גג.

המוקד שב ומדגיש את עמדתו העקרונית, לפיה הריסת הבית אינה אלא אקט של ענישה קולקטיבית פסולה ואסורה, המנוגד לדין הבינלאומי, וכן עומד בסתירה לעקרון היסוד במשפט הישראלי, לפיו אין מענישים אדם בגין מעשים שלא הוא ביצע.

יצוין, כי ישראל אינה מסתפקת באטימת ביתו של המפגע, אלא נוקטת צעדי ענישה נוספים כנגד בני משפחתו. במסגרת הצעדים הללו, שלל שר הפנים ביום 25.11.2014 את היתר השהייה בישראל של אלמנתו של המפגע הנוסף, אם לשלושה ילדים תושבי המדינה, שהיתה מצויה בהליך לאיחוד משפחות בישראל מאז שנת 2009. המוקד עתר לבג"ץ כנגד כוונת הרשויות לגרשה מישראל. דיון בעתירה יתקיים ביום 22.7.2015.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות