בג"ץ 8091/14 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8091/14 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 31.12.2014
בג"ץ 8091/14 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסק דין בעתירה עקרונית שהגיש המוקד להגנת הפרט יחד עם עוד שבעה ארגוני זכויות אדם נגד הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית. בית המשפט דוחה את העתירה וקובע כי לישראל יש סמכות לבצע הריסות בתים מכוח תקנה 119, וכי הנימוק להריסה הוא הרתעתי ולא עונשי. עם זאת מדגיש בית המשפט כי יש להשתמש בסמכות ההריסה באופן מידתי ורק כנגד מי שביצע מעשים חמורים במיוחד. בית המשפט קובע כי בעתיד יש להידרש לעניין מידת ההרתעה שהריסת הבתים יוצרת בפועל, וכי בעתיד יבקש מהמדינה להציג ראיות ממשיות לקיומה של הרתעה כזאת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירה עקרונית שהגיש המוקד להגנת הפרט יחד עם עוד שבעה ארגוני זכויות אדם נגד הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית. בית המשפט דוחה את העתירה וקובע כי לישראל יש סמכות לבצע הריסות בתים מכוח תקנה 119, וכי הנימוק להריסה הוא הרתעתי ולא עונשי. עם זאת מדגיש בית המשפט כי יש להשתמש בסמכות ההריסה באופן מידתי ורק כנגד מי שביצע מעשים חמורים במיוחד. בית המשפט קובע כי בעתיד יש להידרש לעניין מידת ההרתעה שהריסת הבתים יוצרת בפועל, וכי בעתיד יבקש מהמדינה להציג ראיות ממשיות לקיומה של הרתעה כזאת.
עדכונים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות