דנג"ץ 360/15 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דנג"ץ 360/15 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 12.02.2015
דנג"ץ 360/15 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה מטעם המשיבים
תגובת המדינה לבקשה לדיון נוסף שהגיש המוקד להגנת הפרט יחד עם עוד שבעה ארגוני זכויות אדם בעתירה העקרונית נגד מדיניות הריסת הבתים העונשית, שנדחתה על ידי בית המשפט. המדינה טוענת כי אין לאפשר דיון מחודש בעתירה הואיל ובית המשפט כבר הכיר בכך שהטענות המרכזיות שהועלו בה כבר נדונו בבית המשפט פעמים רבות; וכי בהחלטת בג"ץ לדחות את העתירה העקרונית לא נפסקה הלכה חדשה, שהיא תנאי הכרחי, לשיטת המדינה, לעריכת דיון נוסף. בנוסף טוענת המדינה כי אין סיכוי ממשי לשינוי הפסיקה הנוגעת לשימוש בתקנה 119 כבסיס חוקי להריסות בתים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לבקשה לדיון נוסף שהגיש המוקד להגנת הפרט יחד עם עוד שבעה ארגוני זכויות אדם בעתירה העקרונית נגד מדיניות הריסת הבתים העונשית, שנדחתה על ידי בית המשפט. המדינה טוענת כי אין לאפשר דיון מחודש בעתירה הואיל ובית המשפט כבר הכיר בכך שהטענות המרכזיות שהועלו בה כבר נדונו בבית המשפט פעמים רבות; וכי בהחלטת בג"ץ לדחות את העתירה העקרונית לא נפסקה הלכה חדשה, שהיא תנאי הכרחי, לשיטת המדינה, לעריכת דיון נוסף. בנוסף טוענת המדינה כי אין סיכוי ממשי לשינוי הפסיקה הנוגעת לשימוש בתקנה 119 כבסיס חוקי להריסות בתים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות