הנדון: דנג"ץ 360/15 - בקשת העותרים להגשת אסמכתה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: דנג"ץ 360/15 - בקשת העותרים להגשת אסמכתה
כתבי בי דין | תגובה | 10.05.2015
הנדון: דנג"ץ 360/15 - בקשת העותרים להגשת אסמכתה
תגובת המדינה לבקשת המוקד להגנת הפרט להגיש את חוות הדעת שכתב בשנת 1968 היועץ המשפטי של משרד החוץ אז, פרופ' תיאודור מירון. בקשתו זו של המוקד כרוכה בבקשה לדון מחדש בעתירה העקרונית נגד מדיניות הריסת הבתים העונשית שהגישו הוא ושורה של ארגוני זכויות אדם אחרים. המדינה טוענת כי המסמך אינו רלוונטי כלל הואיל ואינו עוסק בהריסת בתים מטעמים הרתעתיים אלא בהריסה מטעמים עונשיים. בנוסף טוענת המדינה כי רק במקרים חריגים ניתן לצרף ראיות שלא היו בפני בית המשפט בדיון כאשר מגישים בקשה לדיון נוסף בבג"ץ, ובכל זאת היא אינה מתנגדת לבקשה ומשאירה את ההכרעה לבית המשפט.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לבקשת המוקד להגנת הפרט להגיש את חוות הדעת שכתב בשנת 1968 היועץ המשפטי של משרד החוץ אז, פרופ' תיאודור מירון. בקשתו זו של המוקד כרוכה בבקשה לדון מחדש בעתירה העקרונית נגד מדיניות הריסת הבתים העונשית שהגישו הוא ושורה של ארגוני זכויות אדם אחרים. המדינה טוענת כי המסמך אינו רלוונטי כלל הואיל ואינו עוסק בהריסת בתים מטעמים הרתעתיים אלא בהריסה מטעמים עונשיים. בנוסף טוענת המדינה כי רק במקרים חריגים ניתן לצרף ראיות שלא היו בפני בית המשפט בדיון כאשר מגישים בקשה לדיון נוסף בבג"ץ, ובכל זאת היא אינה מתנגדת לבקשה ומשאירה את ההכרעה לבית המשפט.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות