הנדון: אמנת ג'נבה פיצוץ בתים וגירושים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: אמנת ג'נבה פיצוץ בתים וגירושים
מסמכים אחרים | חוות דעת | 13.03.1968
הנדון: אמנת ג'נבה פיצוץ בתים וגירושים
חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד החוץ תיאודור מירון. בין היתר נקבע בה כי השימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה לשעת חירום לשם הריסת בתים עונשית מנוגדת לחוק הבינלאומי, וכי טענת הפרקליטות הצבאית הראשית כי "פיצוץ בית היא דרך ענישה לפי הדין המקומי" סותרת את אמנת ג'נבה. בנוסף נטען במסמך כי אי חוקיותה של הריסת בתים עונשית נובעת מן האיסור לפגוע ברכוש של אזרחים מוגנים.

באדיבות עקבות: המכון לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד החוץ תיאודור מירון. בין היתר נקבע בה כי השימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה לשעת חירום לשם הריסת בתים עונשית מנוגדת לחוק הבינלאומי, וכי טענת הפרקליטות הצבאית הראשית כי "פיצוץ בית היא דרך ענישה לפי הדין המקומי" סותרת את אמנת ג'נבה. בנוסף נטען במסמך כי אי חוקיותה של הריסת בתים עונשית נובעת מן האיסור לפגוע ברכוש של אזרחים מוגנים.

באדיבות עקבות: המכון לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות