בג"ץ 8091/14 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה לצו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8091/14 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה לצו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 27.11.2014
בג"ץ 8091/14 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה לצו על תנאי
עתירה עקרונית, שהגיש המוקד להגנת הפרט עם עוד שבעה ארגונים לזכויות אדם, שבית המשפט ידון בחוקיות השימוש בתקנה 119 לשם הריסת בתים עונשית. המוקד טוען כי הריסת הבתים מהווה הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי, וכי פסיקת בית המשפט העליון סותרת עקרונות בסיסיים שקבע הוא עצמו בפסיקתו העוסקת במתח שבין שיקולי ביטחון ובין זכויות אדם מכוח המשפט הבינלאומי. כמו כן טוען המוקד כי הריסת הבתים עשויה להוות, בנסיבות מסוימות, פשע מלחמה, ובהתקיים תנאים מסוימים תהיה לבית המשפט הבינלאומי הפלילי סמכות שיפוט בגינה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה עקרונית, שהגיש המוקד להגנת הפרט עם עוד שבעה ארגונים לזכויות אדם, שבית המשפט ידון בחוקיות השימוש בתקנה 119 לשם הריסת בתים עונשית. המוקד טוען כי הריסת הבתים מהווה הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי, וכי פסיקת בית המשפט העליון סותרת עקרונות בסיסיים שקבע הוא עצמו בפסיקתו העוסקת במתח שבין שיקולי ביטחון ובין זכויות אדם מכוח המשפט הבינלאומי. כמו כן טוען המוקד כי הריסת הבתים עשויה להוות, בנסיבות מסוימות, פשע מלחמה, ובהתקיים תנאים מסוימים תהיה לבית המשפט הבינלאומי הפלילי סמכות שיפוט בגינה.
עדכונים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות