חוות דעת מומחים: חוקיותה של מדיניות הריסת הבתים של מדינת ישראל על פי המשפט הבינלאומי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוות דעת מומחים: חוקיותה של מדיניות הריסת הבתים של מדינת ישראל על פי המשפט הבינלאומי
מסמכים אחרים | חוות דעת | 27.11.2014
חוות דעת מומחים: חוקיותה של מדיניות הריסת הבתים של מדינת ישראל על פי המשפט הבינלאומי
חוות דעת של אנשי אקדמיה אשר צורפה לעתירה עקרונית לאסור באופן מוחלט את הפעלת הסמכות להרוס הריסה עונשית בתי מגורים. בחוות הדעת נטען כי מדיניות הריסת הבתים מהווה הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי, וכי פסיקת בית המשפט העליון סותרת עקרונות בסיסיים שקבע הוא עצמו בפסיקתו העוסקת במתח שבין שיקולי ביטחון ובין זכויות אדם מכוח המשפט הבינלאומי, ובראש ובראשונה עקרון האחריות האינדיבידואלית והמסוכנות האינדיבידואלית. כמו כן נטען כי מדיניות הריסת הבתים עשויה להוות, בנסיבות מסוימות, פשע מלחמה, ובהתקיים תנאים מסוימים תהיה לבית המשפט הבינלאומי הפלילי סמכות שיפוט בגינה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
חוות דעת של אנשי אקדמיה אשר צורפה לעתירה עקרונית לאסור באופן מוחלט את הפעלת הסמכות להרוס הריסה עונשית בתי מגורים. בחוות הדעת נטען כי מדיניות הריסת הבתים מהווה הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי, וכי פסיקת בית המשפט העליון סותרת עקרונות בסיסיים שקבע הוא עצמו בפסיקתו העוסקת במתח שבין שיקולי ביטחון ובין זכויות אדם מכוח המשפט הבינלאומי, ובראש ובראשונה עקרון האחריות האינדיבידואלית והמסוכנות האינדיבידואלית. כמו כן נטען כי מדיניות הריסת הבתים עשויה להוות, בנסיבות מסוימות, פשע מלחמה, ובהתקיים תנאים מסוימים תהיה לבית המשפט הבינלאומי הפלילי סמכות שיפוט בגינה.
עדכונים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות