דנג"ץ 360/15 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' בקשה להגשת אסמכתא מטעם המבקשים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דנג"ץ 360/15 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' בקשה להגשת אסמכתא מטעם המבקשים
כתבי בי דין | בקשה | 11.05.2015
דנג"ץ 360/15 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' בקשה להגשת אסמכתא מטעם המבקשים
בקשה להגשת חוות דעת בבקשה לדיון מחודש בעתירה העקרונית נגד מדיניות הריסת הבתים העונשית שהגיש המוקד להגנת הפרט יחד עם שורה של ארגוני זכויות אדם. חוות הדעת נכתבה בשנת 1968 על ידי מי שכיהן באותם ימים כיועץ המשפטי של משרד החוץ, פרופ' תיאודור מירון. בין היתר נקבע בחוות הדעת כי השימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה לשעת חירום לשם הריסת בתים עונשית מנוגדת לחוק הבינלאומי. המוקד טוען כי חוות הדעת מחזקת את עמדתו כי מדובר בשאלה קשה המצדיקה דיון בהרכב מורחב.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה להגשת חוות דעת בבקשה לדיון מחודש בעתירה העקרונית נגד מדיניות הריסת הבתים העונשית שהגיש המוקד להגנת הפרט יחד עם שורה של ארגוני זכויות אדם. חוות הדעת נכתבה בשנת 1968 על ידי מי שכיהן באותם ימים כיועץ המשפטי של משרד החוץ, פרופ' תיאודור מירון. בין היתר נקבע בחוות הדעת כי השימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה לשעת חירום לשם הריסת בתים עונשית מנוגדת לחוק הבינלאומי. המוקד טוען כי חוות הדעת מחזקת את עמדתו כי מדובר בשאלה קשה המצדיקה דיון בהרכב מורחב.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות