דנג"ץ 360/15 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דנג"ץ 360/15 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 12.11.2015
דנג"ץ 360/15 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
בית המשפט דוחה בקשה לדיון מחודש בעתירה העקרונית נגד מדיניות הריסת הבתים העונשית שהגיש המוקד להגנת הפרט יחד עם עוד שבעה ארגוני זכויות אדם. בית המשפט קובע כי אין מקום לדון מחדש בטענות שהעלו הארגונים וכי "הליך זה נועד לדיון נוסף בקביעות מפורשות ומפורטות של בית המשפט ולא לשאלות שבהן בית המשפט לא דן". לבסוף חוזר בית המשפט על האמור בפסק הדין בעתירה העקרונית, כי "אין ספק שהסוגיה של הריסת בתים מעוררת 'שאלות קשות' ואף לעיתים 'דילמה מוסרית'" וכי "על המדינה מוטלת חובה להמשיך ולבדוק מעת לעת את יעילותה של המדיניות המתוארת".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בית המשפט דוחה בקשה לדיון מחודש בעתירה העקרונית נגד מדיניות הריסת הבתים העונשית שהגיש המוקד להגנת הפרט יחד עם עוד שבעה ארגוני זכויות אדם. בית המשפט קובע כי אין מקום לדון מחדש בטענות שהעלו הארגונים וכי "הליך זה נועד לדיון נוסף בקביעות מפורשות ומפורטות של בית המשפט ולא לשאלות שבהן בית המשפט לא דן". לבסוף חוזר בית המשפט על האמור בפסק הדין בעתירה העקרונית, כי "אין ספק שהסוגיה של הריסת בתים מעוררת 'שאלות קשות' ואף לעיתים 'דילמה מוסרית'" וכי "על המדינה מוטלת חובה להמשיך ולבדוק מעת לעת את יעילותה של המדיניות המתוארת".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות