בצעד דרקוני החליט שר הפנים לפתוח בהליך לשלילת מעמדם של 13 בני אדם, בהם קטינים, החיים בירושלים המזרחית. חטאם היחיד: קירבת משפחה למבצע הפיגוע בארמון הנציב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
17.01.2017
בצעד דרקוני החליט שר הפנים לפתוח בהליך לשלילת מעמדם של 13 בני אדם, בהם קטינים, החיים בירושלים המזרחית. חטאם היחיד: קירבת משפחה למבצע הפיגוע בארמון הנציב
בצעד דרקוני החליט שר הפנים לפתוח בהליך לשלילת מעמדם של 13 בני אדם, בהם קטינים, החיים בירושלים המזרחית. חטאם היחיד: קירבת משפחה למבצע הפיגוע בארמון הנציב
ימים ספורים לאחר הפיגוע מיום 8.1.2017 בארמון הנציב בירושלים, קיבלו 12 מבני משפחתו של מבצע הפיגוע הודעה, לפיה מתכוון שר הפנים לשלול את מעמדם בישראל. האמתלה לשלילת המעמד: "בעקבות הפיגוע... הוצג מידע לפיו מספר גורמים במשפחה המורחבת שלכם חשודים בזיקה לארגון דאע"ש ובמעורבות בפעילות טרור, ולפיכך קיים חשש ביטחוני מהמשך שהייתך בישראל". בין מקבלי ההודעה בנוסח זה גם שני קטינים, בני 8 ו-10 שנים, אחייניו של מבצע הפיגוע.

אמו של מבצע הפיגוע היא האדם ה-13 במספר שקיבל הודעה על כוונה לשלול את מעמדה בישראל; אישה שחיה בירושלים כשלושים שנה, בנתה בית וגידלה ילדים, ונטועה עמוק בתוך משפחתה וקהילתה. לאחר כל השנים הללו ובזיקה ברורה למעשה בנה, מצא שר הפנים לנכון לשלול את מעמדה בישראל: "הוצגו נתונים מתיקך ברשות האוכלוסין, ולפיהם עולה כי קיבלת מעמדך מכוח נישואין לתושב ישראלי, כאשר על אף שהוצהר כי אין המדובר בנישואי ביגמיה, בפועל התקיימה מערכת נישואין ביגמית".

שבעה מבני המשפחה מיוצגים על ידי המוקד בהליך נגד שלילת מעמדם, ביניהם גם אמו של מבצע הפיגוע; 12 מבני המשפחה חיים עם משפחותיהם בירושלים המזרחית מכוח הליך לאיחוד משפחות. לאם המשפחה מעמד של תושבת בישראל, לאור נישואיה לפני שנים רבות לתושב העיר.

שלילת מעמדם של בני המשפחה על שום מעשה של אדם אחר, הינה פסולה מכל וכל ומהווה מעשה של נקמה וענישה קולקטיבית גם יחד. גירוש בני אדם מביתם הינו צעד ענישתי דרקוני ומנוגד בתכלית לאמנת ג'נבה, האוסרת על העברה בכפייה של תושבים משטח כבוש.

בעקבות התנגדות המוקד למחטף שתכנן שר הפנים, אשר הורה לבני המשפחה להגיע לשימוע לפני שלילת מעמדם מהיום למחר, נדחו כלל השימועים ל-17.1.2017 וליומיים שלאחר מכן.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ימים ספורים לאחר הפיגוע מיום 8.1.2017 בארמון הנציב בירושלים, קיבלו 12 מבני משפחתו של מבצע הפיגוע הודעה, לפיה מתכוון שר הפנים לשלול את מעמדם בישראל. האמתלה לשלילת המעמד: "בעקבות הפיגוע... הוצג מידע לפיו מספר גורמים במשפחה המורחבת שלכם חשודים בזיקה לארגון דאע"ש ובמעורבות בפעילות טרור, ולפיכך קיים חשש ביטחוני מהמשך שהייתך בישראל". בין מקבלי ההודעה בנוסח זה גם שני קטינים, בני 8 ו-10 שנים, אחייניו של מבצע הפיגוע.

אמו של מבצע הפיגוע היא האדם ה-13 במספר שקיבל הודעה על כוונה לשלול את מעמדה בישראל; אישה שחיה בירושלים כשלושים שנה, בנתה בית וגידלה ילדים, ונטועה עמוק בתוך משפחתה וקהילתה. לאחר כל השנים הללו ובזיקה ברורה למעשה בנה, מצא שר הפנים לנכון לשלול את מעמדה בישראל: "הוצגו נתונים מתיקך ברשות האוכלוסין, ולפיהם עולה כי קיבלת מעמדך מכוח נישואין לתושב ישראלי, כאשר על אף שהוצהר כי אין המדובר בנישואי ביגמיה, בפועל התקיימה מערכת נישואין ביגמית".

שבעה מבני המשפחה מיוצגים על ידי המוקד בהליך נגד שלילת מעמדם, ביניהם גם אמו של מבצע הפיגוע; 12 מבני המשפחה חיים עם משפחותיהם בירושלים המזרחית מכוח הליך לאיחוד משפחות. לאם המשפחה מעמד של תושבת בישראל, לאור נישואיה לפני שנים רבות לתושב העיר.

שלילת מעמדם של בני המשפחה על שום מעשה של אדם אחר, הינה פסולה מכל וכל ומהווה מעשה של נקמה וענישה קולקטיבית גם יחד. גירוש בני אדם מביתם הינו צעד ענישתי דרקוני ומנוגד בתכלית לאמנת ג'נבה, האוסרת על העברה בכפייה של תושבים משטח כבוש.

בעקבות התנגדות המוקד למחטף שתכנן שר הפנים, אשר הורה לבני המשפחה להגיע לשימוע לפני שלילת מעמדם מהיום למחר, נדחו כלל השימועים ל-17.1.2017 וליומיים שלאחר מכן.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות