בעקבות עתירות המוקד להגנת הפרט: לאחר שנים רבות של חיים בישראל מכוח היתרי שהייה בלבד וללא זכויות סוציאליות, 1,573 פלסטינים המתגוררים במדינה במסגרת הליך לאיחוד משפחות קיבלו תעודות זהות ארעיות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
28.09.2017
בעקבות עתירות המוקד להגנת הפרט: לאחר שנים רבות של חיים בישראל מכוח היתרי שהייה בלבד וללא זכויות סוציאליות, 1,573 פלסטינים המתגוררים במדינה במסגרת הליך לאיחוד משפחות קיבלו תעודות זהות ארעיות
בעקבות עתירות המוקד להגנת הפרט: לאחר שנים רבות של חיים בישראל מכוח היתרי שהייה בלבד וללא זכויות סוציאליות, 1,573 פלסטינים המתגוררים במדינה במסגרת הליך לאיחוד משפחות קיבלו תעודות זהות ארעיות
ביום 11.4.2016 – במסגרת עתירות שהגישו לבג"ץ המוקד להגנת הפרט ומספר עורכי דין פרטיים – הודיעה המדינה כי שר הפנים החליט לתת מעמד ארעי (אשרה מסוג א/5) לפלסטינים החיים בישראל מזה שנים רבות במסגרת הליך לאיחוד משפחות, מכוח היתרי שהייה בלבד, ובלבד שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה לא יאוחר מסוף שנת 2003.

ביום 4.12.2016 הגיש המוקד להגנת הפרט לרשות האוכלוסין בקשה לפי חוק חופש המידע, במטרה לעקוב אחר ההתקדמות ביישום החלטת השר. משלא ניתן מענה לבקשה, הגיש המוקד ביום 17.5.2017 עתירה לפי חוק חופש המידע לבית המשפט לעניינים מינהליים.

בעקבות הגשת העתירה, מסרה רשות האוכלוסין, ביום 27.9.2017, תשובה מפורטת לבקשת חופש המידע. מהתשובה עולה כי מתוך קבוצת האנשים בעניינה נתקבלה החלטת השר, ל-418 לא ניתן מעמד ארעי בשל מניעה ביטחונית או פלילית, או בשל אי עמידה בקריטריונים. כן נמסר כי מכתבי סירוב נשלחו למי שבקשתם סורבה.

יתר האנשים שנמנו על קבוצה זו, 1,573 במספר, כבר קיבלו תעודות זהות ארעיות, ועמן יהיו זכאים לזכויות סוציאליות בישראל.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 11.4.2016 – במסגרת עתירות שהגישו לבג"ץ המוקד להגנת הפרט ומספר עורכי דין פרטיים – הודיעה המדינה כי שר הפנים החליט לתת מעמד ארעי (אשרה מסוג א/5) לפלסטינים החיים בישראל מזה שנים רבות במסגרת הליך לאיחוד משפחות, מכוח היתרי שהייה בלבד, ובלבד שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה לא יאוחר מסוף שנת 2003.

ביום 4.12.2016 הגיש המוקד להגנת הפרט לרשות האוכלוסין בקשה לפי חוק חופש המידע, במטרה לעקוב אחר ההתקדמות ביישום החלטת השר. משלא ניתן מענה לבקשה, הגיש המוקד ביום 17.5.2017 עתירה לפי חוק חופש המידע לבית המשפט לעניינים מינהליים.

בעקבות הגשת העתירה, מסרה רשות האוכלוסין, ביום 27.9.2017, תשובה מפורטת לבקשת חופש המידע. מהתשובה עולה כי מתוך קבוצת האנשים בעניינה נתקבלה החלטת השר, ל-418 לא ניתן מעמד ארעי בשל מניעה ביטחונית או פלילית, או בשל אי עמידה בקריטריונים. כן נמסר כי מכתבי סירוב נשלחו למי שבקשתם סורבה.

יתר האנשים שנמנו על קבוצה זו, 1,573 במספר, כבר קיבלו תעודות זהות ארעיות, ועמן יהיו זכאים לזכויות סוציאליות בישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות