המוקד להגנת הפרט - המוקד לשר הפנים: יש לקבוע פתרון הולם לכלל הפלסטינים החיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות
חזרה לעמוד הקודם
02.11.2017

המוקד לשר הפנים: יש לקבוע פתרון הולם לכלל הפלסטינים החיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות

במהלך שנת 2014 הגיש המוקד להגנת הפרט סדרת עתירות לבג"ץ, בעניינם של פלסטינים – בני זוגם של תושבי המדינה – החיים בישראל משך שנים רבות אך ורק מכוח היתרי שהייה שהצבא נותן בידם, שכן חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) אוסר על שר הפנים לשדרג את מעמדם. בהיעדר מעמד אזרחי, הם אינם מקבלים זכויות סוציאליות מתוקף חוק הביטוח הלאומי. לנוכח הפגיעה המתמשכת בזכויותיה של קבוצת אנשים זו – שמספרה עמד בשנת 2016 על כ-9,900 איש – דרש המוקד לקבוע בחוק חריג המאפשר לתת לה מעמד, ולו ארעי, בישראל.
 
ביום 18.10.2017 מחק בג"ץ את העתירות. בית המשפט קבע, כי לאור החלטת שר הפנים מאפריל 2016, לתת מעמד ארעי לכ-2,000 פלסטינים, שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה לא יאוחר מסוף שנת 2003, המצב ששרר במועד הגשת העתירות אינו קיים עוד ולכן אין מקום להמשיך ולדון בהן. עם זאת, הותיר בית המשפט את הדלת פתוחה, הן לתקיפת החלטת השר והן להגשת עתירות חוקתיות כנגד חוק האזרחות והכניסה לישראל.

בעקבות פסק הדין, שיגר המוקד ביום 2.11.2017 מכתב לשר הפנים, בו הוא קורא לתת מענה לאוכלוסייה הולכת וגדלה של פלסטינים, אשר הגישו את בקשתם לאיחוד משפחות לאחר המועד הקובע ומשכך, לא מתאפשר להם לחסות תחת כנפי ההחלטה המיטיבה. המוקד הדגיש, כי החלטה לפיה יוכלו כלל תושבי השטחים הכבושים החיים בישראל משך תקופה ארוכה במסגרת הליך לאיחוד משפחות, לקבל מעמד ארעי במדינה, תעלה בקנה אחד עם האיזון הנדרש בין הצורך הביטחוני עליו מבקשת המדינה לשמור, לבין זכויות היסוד של ציבור גדול, שכל רצונו לנהל אורח חיים תקין במקום בו הוא חי.