המוקד להגנת הפרט - בעקבות עתירת המוקד: לראשונה יוכלו פלסטינים החיים בישראל עם משפחותיהם ומחזיקים במעמד ארעי, לנסוע על בסיס קבוע דרך נתב"ג
חזרה לעמוד הקודם
03.07.2019

בעקבות עתירת המוקד: לראשונה יוכלו פלסטינים החיים בישראל עם משפחותיהם ומחזיקים במעמד ארעי, לנסוע על בסיס קבוע דרך נתב"ג

ביום 2.6.2016 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ לביטול האיסור על מעברם דרך נמל התעופה בן גוריון של פלסטינים המתגוררים בישראל או בירושלים המזרחית במסגרת הליך לאיחוד משפחות, אך אינם מחזיקים במעמד קבע, אלא במעמד של תושב ארעי (אשרת א/5) או היתרי שהייה צבאיים בלבד. באופן תמוה ופסול, הגורם שאסר לאורך השנים על נסיעה של אנשים אלו דרך נתב"ג היה הצבא, שאין לו כל סמכות בעניין. שר הפנים לעומתו, אשר לו נתונה הסמכות הבלעדית בכל הנוגע לכניסה ויציאה מישראל, מעולם לא אסר על כך.

לאחר שהמדינה לא הצליחה לתת מענה מספק לשאלות שהפנה אליה בית המשפט בסוגיות שעורר המוקד, הוּצא ביום 11.7.2017 צו על תנאי בעתירה. במקביל ובעקבות הערות בית המשפט וטענות העותרים, פתחו הצדדים בשיג ושיח בניסיון לגבש מתווה מעשי מוסכם.

ביום 1.7.2019 הגישו הצדדים לבית המשפט הודעה ובקשה מוסכמת מטעמם, המתייחסת להסכמות ולמחלוקות שביניהם.

בהודעה נמסרו פרטי מתווה שעליו הסכימו הצדדים, להסדרת מעברם בנתב"ג של פלסטינים המחזיקים במעמד ארעי – אוכלוסיה המונה כיום למעלה מ-4,000 נפש. לאנשים אלו תתאפשר היציאה דרך "נמל תעופה בינלאומי" בישראל (היינו, נתב"ג וכן נמל התעופה רמון), בכפוף לבדיקה ביטחונית מקדימה. לצורך הבדיקה המקדימה והתרת הנסיעה, יהיה על התושב הארעי להגיש בקשה חודש מראש, באמצעות אתר מקוון של רשות האוכלוסין וההגירה, שיהיה זמין בשפה הערבית. האתר המקוון צפוי לעלות לאוויר לכל המאוחר בסוף שנת 2020.

כן נמסר, כי עד לעליית האתר, יתקבלו ההיתרים ליציאה דרך נתב"ג מהצבא, ותוקפם יוארך לשלושה חודשים, בהתאם להגשת בקשה פרטנית במת"ק. המדינה הצהירה בהקשר זה, כי "יועבר חידוד לכלל המת"קים לגבי אופן הטיפול בבקשות אלה, כדי להקל ככל הניתן על הגשת הבקשות וקבלת המענה...". לשם כך, יוכנס לשימוש טופס ייעודי וייקבע גורם ליצירת קשר לצורך בירורים.

לאור המתווה המוסכם לעניין מעברם בנתב"ג של המחזיקים בתושבות ארעית, ביקשו הצדדים מבית המשפט למחוק את העתירה בעניינם, "תוך שמירת טענותיהם של העותרים בכל הנוגע לאופן יישום ההסדר".

בד בבד הודיעו הצדדים על היעדר הסכמה ביניהם בסוגיית מעברם בנתב"ג של המחזיקים בהיתרי שהייה, ועל כן יידרש בג"ץ להכריע בעניין זה.