ערעור המדינה נדחה: בית המשפט לעניינים מנהליים הותיר על כנו פסק דין של בית הדין לעררים הפוסל החלטה שלא לשדרג בשל מניעה ביטחונית מן העבר את מעמדם של פלסטינים החיים בישראל שנים רבות מתוקף הליך לאיחוד משפחות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
01.07.2020
ערעור המדינה נדחה: בית המשפט לעניינים מנהליים הותיר על כנו פסק דין של בית הדין לעררים הפוסל החלטה שלא לשדרג בשל מניעה ביטחונית מן העבר את מעמדם של פלסטינים החיים בישראל שנים רבות מתוקף הליך לאיחוד משפחות
ערעור המדינה נדחה: בית המשפט לעניינים מנהליים הותיר על כנו פסק דין של בית הדין לעררים הפוסל החלטה שלא לשדרג בשל מניעה ביטחונית מן העבר את מעמדם של פלסטינים החיים בישראל שנים רבות מתוקף הליך לאיחוד משפחות
ביום 29.6.2020 דחה בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים את ערעור המדינה על פסק דינו של בית הדין לעררים לפסול את החלטת משרד הפנים שלא לתת מעמד ארעי לפלסטיני החי בישראל מזה כרבע מאה עם בת זוגו וילדיהם, תושבי קבע בירושלים.

האיש עמד בכל התנאים לשדרוג מעמדו מתוקף הודעת שר הפנים מאפריל 2016 – שניתנה בעקבות עתירת המוקד (בג"ץ 813/14) – על מתן מעמד ארעי בישראל ללמעלה מ-1,500 פלסטינים החיים בישראל שנים ארוכות, מכוח היתרי שהייה בלבד וללא זכויות סוציאליות, במסגרת הליכים לאיחוד משפחות. ואולם, ביום 13.2.2018 סירב משרד הפנים לשדרג את מעמדו של האיש בטענה כי בעבר, בין השנים 2013-2007, נקטע רצף שהייתו החוקית במדינה מטעמים ביטחוניים, ומשכך הוא אינו עומד בתנאים שנקבעו בהודעת השר. וכך, על אף העובדה שקטיעת הרצף נבעה ממניעה "ביטחונית" עקיפה בלבד שנגעה לאחיו של האיש, וכי היא הוסרה שנים קודם לדחיית הבקשה – מיד לאחר שמשרד הפנים איפשר לאיש לחתום על הצהרה כי יימנע מקשר עם אחיו – נאלץ האיש להמשיך ולהתגורר בביתו מכוח היתרי שהייה בלבד, וללא זכאות לזכויות סוציאליות. הסירוב לשדרוג מעמדו הדגים להפליא את מדיניותו המפלה והעיקשת של משרד הפנים להימנע בכל דרך אפשרית ממתן מעמד, ולו ארעי, לפלסטינים הנשואים לתושבי קבע.

בערר שהגיש המוקד מטעמו של האיש – כמו גם בשלושה עררים נוספים – קיבל בית הדין לעררים את עמדת המוקד כי הדרישה לרצף היתרי שהייה לא נקבעה כאחד מהתנאים בהודעת השר, ומשכך מדובר בהחלטה פסולה ולא מנומקת. בית הדין קבע, כי מניעה מן העבר אינה מהווה שיקול רלוונטי וכי על משרד הפנים לקבל החלטה חדשה בעניין שדרוג מעמדו של האיש, בהתאם למערך השיקולים שהותווה בפסק הדין. ברם, משרד הפנים בחר לערער על פסק הדין לבית המשפט לעניינים מנהליים. בפסק דינו הקצר, קבע בית המשפט כי גם אם נימוקי המדינה בערעור "ראויים לעיון", אין בהם כדי להצדיק התערבות בהוראתו של בית הדין להשיב את עניינו של האיש לבחינה מחודשת.

המוקד מקווה כי בזו הפעם יעשה משרד הפנים מלאכתו נאמנה ויאשר את בקשתו של האיש למעמד ארעי – וכמוה גם את בקשותיהם של שלושת האחרים במצבו – בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטת שר הפנים, בהם הוא עומד במלואם.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 29.6.2020 דחה בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים את ערעור המדינה על פסק דינו של בית הדין לעררים לפסול את החלטת משרד הפנים שלא לתת מעמד ארעי לפלסטיני החי בישראל מזה כרבע מאה עם בת זוגו וילדיהם, תושבי קבע בירושלים.

האיש עמד בכל התנאים לשדרוג מעמדו מתוקף הודעת שר הפנים מאפריל 2016 – שניתנה בעקבות עתירת המוקד (בג"ץ 813/14) – על מתן מעמד ארעי בישראל ללמעלה מ-1,500 פלסטינים החיים בישראל שנים ארוכות, מכוח היתרי שהייה בלבד וללא זכויות סוציאליות, במסגרת הליכים לאיחוד משפחות. ואולם, ביום 13.2.2018 סירב משרד הפנים לשדרג את מעמדו של האיש בטענה כי בעבר, בין השנים 2013-2007, נקטע רצף שהייתו החוקית במדינה מטעמים ביטחוניים, ומשכך הוא אינו עומד בתנאים שנקבעו בהודעת השר. וכך, על אף העובדה שקטיעת הרצף נבעה ממניעה "ביטחונית" עקיפה בלבד שנגעה לאחיו של האיש, וכי היא הוסרה שנים קודם לדחיית הבקשה – מיד לאחר שמשרד הפנים איפשר לאיש לחתום על הצהרה כי יימנע מקשר עם אחיו – נאלץ האיש להמשיך ולהתגורר בביתו מכוח היתרי שהייה בלבד, וללא זכאות לזכויות סוציאליות. הסירוב לשדרוג מעמדו הדגים להפליא את מדיניותו המפלה והעיקשת של משרד הפנים להימנע בכל דרך אפשרית ממתן מעמד, ולו ארעי, לפלסטינים הנשואים לתושבי קבע.

בערר שהגיש המוקד מטעמו של האיש – כמו גם בשלושה עררים נוספים – קיבל בית הדין לעררים את עמדת המוקד כי הדרישה לרצף היתרי שהייה לא נקבעה כאחד מהתנאים בהודעת השר, ומשכך מדובר בהחלטה פסולה ולא מנומקת. בית הדין קבע, כי מניעה מן העבר אינה מהווה שיקול רלוונטי וכי על משרד הפנים לקבל החלטה חדשה בעניין שדרוג מעמדו של האיש, בהתאם למערך השיקולים שהותווה בפסק הדין. ברם, משרד הפנים בחר לערער על פסק הדין לבית המשפט לעניינים מנהליים. בפסק דינו הקצר, קבע בית המשפט כי גם אם נימוקי המדינה בערעור "ראויים לעיון", אין בהם כדי להצדיק התערבות בהוראתו של בית הדין להשיב את עניינו של האיש לבחינה מחודשת.

המוקד מקווה כי בזו הפעם יעשה משרד הפנים מלאכתו נאמנה ויאשר את בקשתו של האיש למעמד ארעי – וכמוה גם את בקשותיהם של שלושת האחרים במצבו – בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטת שר הפנים, בהם הוא עומד במלואם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות