המוקד להגנת הפרט - המוקד לצבא: בעונת המסיק הקרבה, יש לאפשר לבעלי כרמי זיתים גישה חופשית לקרקעותיהם הלכודות מעבר לחומת ההפרדה
חזרה לעמוד הקודם
26.07.2020

המוקד לצבא: בעונת המסיק הקרבה, יש לאפשר לבעלי כרמי זיתים גישה חופשית לקרקעותיהם הלכודות מעבר לחומת ההפרדה

זה למעלה מ-16 שנה שהצבא מנהיג, בתואנה ביטחונית, משטר היתרים דרקוני בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק, שטחים המכונים בפיו "מרחב התפר". משטר היתרים זה חל אך ורק על פלסטינים; ישראלים ותיירים אינם נדרשים להיתר כלשהו על מנת להיכנס ל"מרחב התפר" או לשהות בו. פלסטינים המתגוררים ב"מרחב התפר" או מעוניינים להיכנס אליו לצורך עיבוד אדמותיהם, ביקור קרובים או מסחר, נאלצים לעשות זאת בכפוף לכלליו של מנגנון צבאי בירוקרטי וחונק, המכתיב מגוון תנאים מחמירים לקבלת היתרים לכניסה ושהייה ב"מרחב התפר".

בשנים האחרונות חלה החמרה – ולא מטעמי ביטחון – במתן גישה לחקלאים שבבעלותם אדמות המצויות ב"מרחב התפר", ואך מעטים מהם מקבלים היתר כניסה לעיבוד קרקעותיהם. כיום מנפיק הצבא היתרים בהתאם לנהלים שהוקשחו בשנת 2019, המאפשרים לחקלאים להגיע לאדמותיהם רק 40 פעמים בשנה. כאשר בעלי האדמות מעוניינים להסתייע באנשים נוספים לצורך עיבוד אדמותיהם, עליהם להגיש עבורם בקשות נפרדות ל"היתר תעסוקה חקלאית", שאישורן כפוף, בין היתר, למכסה אותה קובע הצבא לכל חלקה. בעונת מסיק הזיתים, הנמשכת כשלושה חודשים, בין אוקטובר לדצמבר, מתירים נהלי הצבא הנפקה של היתרים ייעודיים למסיק עבור בני משפחה של בעלי הכרם, מעבר למכסת המועסקים הקבועה לחלקה, בכפוף לכך שהחקלאי יגיש במחצית השנייה של אוגוסט "רשימת בני המשפחה עבור תקופת המסיק".

ביום 23.7.2020 פנה המוקד, כמנהגו מדי שנה, לצבא בדרישה כי ייערך מבעוד מועד להנפקה יעילה של היתרים ולהנגשת הכניסה לקרקעות בעונת המסיק הקרבה, על מנת שלא תיפגענה זכויותיהם של המוסקים לחופש תנועה ולפרנסה, ותוך כיבוד המסורת המקומית של מסיקת זיתים בהשתתפות בני המשפחה המורחבת. המוקד אף הבהיר, כי נדרשת לחקלאים גישה לאדמותיהם עוד קודם למסיק, בין היתר, לצורך סיקול אבנים וביעור קוצים. המוקד הדגיש, כי המאבק במגפת הקורונה אינו מצדיק פגיעה בגישת החקלאים לכרמי הזיתים שלהם, כמו גם לאדמותיהם החקלאיות בכלל, והזכיר כי המדובר בעבודה בשטח פתוח, המותרת על פי הדין.

לפיכך, דרש המוקד, על הצבא להיערך במועד ולפעול להארכה אוטומטית של "היתרי חקלאי" או "היתרי תעסוקה חקלאית", שתוקפם עתיד לפקוע בסמוך לתחילת המסיק או במהלכו; וכן, בעת הנפקת היתרים חדשים לצורך המסיק, עליו לקבוע להם מועד תפוגה רחוק, שימנע את הצורך בחידושם באמצע העונה. בנוסף דרש המוקד, כי לכל הפחות כל זמן שהמסיק נמשך, לא תחול על המוסקים ההגבלה לארבעים כניסות, אלא תותר כניסתם ללא הגבלה (בכפוף לשעות הפתיחה של המעברים ל"מרחב התפר").