מן הדין ומן הצדק: המוקד עותר לבג"ץ בדרישה כי הצבא יתיר לישראלית בת 18 לבקר את אביה המתגורר בעזה ביקור שגרתי אחרון, שלא ב"נסיבות הומניטאריות" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
14.02.2021
מן הדין ומן הצדק: המוקד עותר לבג"ץ בדרישה כי הצבא יתיר לישראלית בת 18 לבקר את אביה המתגורר בעזה ביקור שגרתי אחרון, שלא ב"נסיבות הומניטאריות"
מן הדין ומן הצדק: המוקד עותר לבג"ץ בדרישה כי הצבא יתיר לישראלית בת 18 לבקר את אביה המתגורר בעזה ביקור שגרתי אחרון, שלא ב"נסיבות הומניטאריות"
תושבי ישראל ואזרחיה שאחד מהוריהם הינו תושב רצועת עזה (על פי רוב האב), רשאים לבקרו בעזה במחיצת ההורה הישראלי (על פי רוב האם), רק עד הגיעם לגיל 18. מרגע הגיעם לבגרות, אוסרת ישראל על ילדי משפחות "חצויות" שכאלה להיכנס לעזה, אלא בנסיבות הומניטאריות חריגות, המסתכמות על פי רוב במקרים של מחלה קשה או פטירה של האב. למותר לציין כי האבות עצמם אינם רשאים לגור בישראל עם משפחותיהם הישראליות, ואף לא לבקרן, בשל מגבלות חוק האזרחות והכניסה לישראל, והאיסור הגורף על הליכי איחוד משפחות עם תושבי הרצועה. כתוצאה מכך ובדרך שגרה, פוגעת ישראל אנושות בזכות היסוד לחיי משפחה של צעירים ישראלים רבים, הנאלצים להיקרע מעל אביהם בפתח חייהם הבוגרים.

כל עוד לא מלאו להם 18 שנה, ילדי משפחות אלו תלויים בקבלת אישור מהצבא כדי להיכנס לעזה ולהתאחד לפרקי זמן של עד שישה חודשים עם אבי המשפחה וקרובים אחרים. ואולם, ממקרים בהם טיפל המוקד בעת האחרונה עולה כי הצבא נוהג בערלות לב ונוקט בגישה מצמצמת אפילו כאשר מדובר בבקשה של ילד על סף הבגרות להיתר לצורך ביקור פרידה אחרון אצל ההורה העזתי.

כך, באחד מן המקרים, נאלץ המוקד לעתור לבג"ץ בדרישה כי הצבא יתיר לצעירה המתגוררת בנגב, שזה עתה הגיעה לגיל בגרות, לבקר בפעם האחרונה אצל אביה שבעזה. בקשתה של הצעירה – אשר הוגשה על ידי האם 25 יום לפני שמלאו לבת 18 – נדחתה יומיים לאחר שהצעירה חגגה את יום הולדתה, בטענה כי היא "אינה עומדת עוד בקריטריון [הגיל] הקבוע ולא תוכל להיכנס לרצועת עזה בטרם מלאו לה 18". המוקד הבהיר בעתירה, שהוגשה ביום 11.2.2021, כי אמה של העותרת הגישה את הבקשה לביקור שלה ושל ילדיה אצל האב רק בראשית דצמבר 2020, בהתקרב מועד הגיעה של הבת לבגרות, בשל שילוב נסיבות מגפת הקורונה והעובדה כי נולדה לה בת נוספת במהלך שנה זו.

בעתירה אף דרש המוקד, כי באופן עקרוני ייקבע כי על הצבא לבחון בקשות שכאלה על פי גיל הילד במועד בו הוגשה הבקשה, ולא גילו במועד בו ניתן המענה או המועד בו תתאפשר כניסתו בפועל. עוד דרש המוקד, כי בקשות שכאלה יטופלו בדחיפות, ולא כפי שארע במקרה זה, בו ניתן מענה רק לאחר קרוב לחודש, ובחלוף יום הולדתה המכריע של העותרת. המוקד הבהיר כי אין לדחות בקשה שכזו רק משום שאותו ילד לא יוכל לצאת לעזה בפועל בטרם מלאו לו 18 שנים, והוסיף, כי אין לקצר את תקופת השהייה של אותו ילד בעזה אך ורק כדי למנוע את שהייתו שם מעבר ליום הולדתו ה-18. המוקד סיכם את עתירתו בקביעה כי "מן הדין ומן הצדק לאשר את הבקשה... שהרי אם [לא כן], הם גוזרים על [העותרת] ואביה שלא להתראות עד למועד בלתי ידוע, אם בכלל".

* ביום 25.3.2021 הודיעה פרקליטות המדינה כי הוחלט, "לפנים משורת הדין", להתיר לצעירה להיכנס עם אמה לרצועת עזה לפרק זמן של שבועיים בלבד (בעוד אמה ואחיה מורשים להישאר ברצועה עד לראשית יולי 2021).

עוד נמסר כי פורסמו שתי הוראות חדשות – ודווקניות – לפיהן, "כאשר מגישים בקשות לכניסת קטינים נלווים, יש לוודא שכניסתם של הקטינים לרצועת עזה תהיה לפני הגעתם לגיל 18", וכי "מענה לבקשות כניסת ישראלים לרצועת עזה יינתן תוך 30 ימי עבודה מיום קליטת הבקשה במשרד".
הדפסה הדפסה
שיתוף
תושבי ישראל ואזרחיה שאחד מהוריהם הינו תושב רצועת עזה (על פי רוב האב), רשאים לבקרו בעזה במחיצת ההורה הישראלי (על פי רוב האם), רק עד הגיעם לגיל 18. מרגע הגיעם לבגרות, אוסרת ישראל על ילדי משפחות "חצויות" שכאלה להיכנס לעזה, אלא בנסיבות הומניטאריות חריגות, המסתכמות על פי רוב במקרים של מחלה קשה או פטירה של האב. למותר לציין כי האבות עצמם אינם רשאים לגור בישראל עם משפחותיהם הישראליות, ואף לא לבקרן, בשל מגבלות חוק האזרחות והכניסה לישראל, והאיסור הגורף על הליכי איחוד משפחות עם תושבי הרצועה. כתוצאה מכך ובדרך שגרה, פוגעת ישראל אנושות בזכות היסוד לחיי משפחה של צעירים ישראלים רבים, הנאלצים להיקרע מעל אביהם בפתח חייהם הבוגרים.

כל עוד לא מלאו להם 18 שנה, ילדי משפחות אלו תלויים בקבלת אישור מהצבא כדי להיכנס לעזה ולהתאחד לפרקי זמן של עד שישה חודשים עם אבי המשפחה וקרובים אחרים. ואולם, ממקרים בהם טיפל המוקד בעת האחרונה עולה כי הצבא נוהג בערלות לב ונוקט בגישה מצמצמת אפילו כאשר מדובר בבקשה של ילד על סף הבגרות להיתר לצורך ביקור פרידה אחרון אצל ההורה העזתי.

כך, באחד מן המקרים, נאלץ המוקד לעתור לבג"ץ בדרישה כי הצבא יתיר לצעירה המתגוררת בנגב, שזה עתה הגיעה לגיל בגרות, לבקר בפעם האחרונה אצל אביה שבעזה. בקשתה של הצעירה – אשר הוגשה על ידי האם 25 יום לפני שמלאו לבת 18 – נדחתה יומיים לאחר שהצעירה חגגה את יום הולדתה, בטענה כי היא "אינה עומדת עוד בקריטריון [הגיל] הקבוע ולא תוכל להיכנס לרצועת עזה בטרם מלאו לה 18". המוקד הבהיר בעתירה, שהוגשה ביום 11.2.2021, כי אמה של העותרת הגישה את הבקשה לביקור שלה ושל ילדיה אצל האב רק בראשית דצמבר 2020, בהתקרב מועד הגיעה של הבת לבגרות, בשל שילוב נסיבות מגפת הקורונה והעובדה כי נולדה לה בת נוספת במהלך שנה זו.

בעתירה אף דרש המוקד, כי באופן עקרוני ייקבע כי על הצבא לבחון בקשות שכאלה על פי גיל הילד במועד בו הוגשה הבקשה, ולא גילו במועד בו ניתן המענה או המועד בו תתאפשר כניסתו בפועל. עוד דרש המוקד, כי בקשות שכאלה יטופלו בדחיפות, ולא כפי שארע במקרה זה, בו ניתן מענה רק לאחר קרוב לחודש, ובחלוף יום הולדתה המכריע של העותרת. המוקד הבהיר כי אין לדחות בקשה שכזו רק משום שאותו ילד לא יוכל לצאת לעזה בפועל בטרם מלאו לו 18 שנים, והוסיף, כי אין לקצר את תקופת השהייה של אותו ילד בעזה אך ורק כדי למנוע את שהייתו שם מעבר ליום הולדתו ה-18. המוקד סיכם את עתירתו בקביעה כי "מן הדין ומן הצדק לאשר את הבקשה... שהרי אם [לא כן], הם גוזרים על [העותרת] ואביה שלא להתראות עד למועד בלתי ידוע, אם בכלל".

* ביום 25.3.2021 הודיעה פרקליטות המדינה כי הוחלט, "לפנים משורת הדין", להתיר לצעירה להיכנס עם אמה לרצועת עזה לפרק זמן של שבועיים בלבד (בעוד אמה ואחיה מורשים להישאר ברצועה עד לראשית יולי 2021).

עוד נמסר כי פורסמו שתי הוראות חדשות – ודווקניות – לפיהן, "כאשר מגישים בקשות לכניסת קטינים נלווים, יש לוודא שכניסתם של הקטינים לרצועת עזה תהיה לפני הגעתם לגיל 18", וכי "מענה לבקשות כניסת ישראלים לרצועת עזה יינתן תוך 30 ימי עבודה מיום קליטת הבקשה במשרד".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות