המוקד להגנת הפרט - בג"ץ דחה את עתירת המוקד לפירוק מקטע של גדר ההפרדה בגדה המערבית: כאשר נהלי משטר ההיתרים או אופן יישומם גורמים לפגיעה בלתי מידתית בחקלאים פלסטינים, ניתן להגיש עתירות פרטניות
חזרה לעמוד הקודם
02.05.2022

בג"ץ דחה את עתירת המוקד לפירוק מקטע של גדר ההפרדה בגדה המערבית: כאשר נהלי משטר ההיתרים או אופן יישומם גורמים לפגיעה בלתי מידתית בחקלאים פלסטינים, ניתן להגיש עתירות פרטניות

ביום 3.6.2020 עתר המוקד להגנת הפרט בדרישה לפרק כשישה קילומטרים מגדר ההפרדה, במקטע החוסם את הגישה אל אדמותיהם החקלאיות של תושבי הכפרים קפין, נזלת עיסא ועכאבה שבצפון-מערב הגדה המערבית, כחלק ממה שהצבא מכנה "מרחב התפר". בעתירה פורט כיצד, בניגוד להתחייבות המדינה בפני בג"ץ, עצם קיומה של הגדר ואופן התנהלותו של הצבא בהפעלת משטר ההיתרים ב"מרחב התפר", גורמים בשלל אופנים לפגיעה הולכת וגוברת באורח חייהם ובפרנסתם של תושבי הכפרים שנותקו מאדמותיהם. כתוצאה מכך, טען המוקד, מטעים ושדות הפכו לאדמות בור, תנובת עצי הפרי צנחה, וחלה צניחה של עשרות אחוזים בהכנסותיהם של החקלאים שטרם נואשו מעיבוד אדמותיהם הלכודות.

ביום 1.5.2022 דחה בג"ץ פה אחד את עתירת המוקד. בהכרעת הדין, פרי עטו של השופט עמית, נקבע כי אין עילה להתערב בהחלטת המפקד הצבאי בעניין. השופט עמית קבע כי "בשים לב להלכה הנוהגת עמנו, בדבר המשקל המיוחד שיש ליתן לחוות דעתו הביטחונית של הגורם האמון על הביטחון, לא שוכנעתי כי התוואי החלופי שהוצע על ידי העותרים [בהתבסס על חוות הדעת הביטחונית שצירפו], עדיף מבחינה ביטחונית על תוואי הגדר הנוכחי". הנשיאה חיות אף ציינה בעמדתה כי "הצורך הביטחוני בגדר שהוקמה – שריר וקיים כאז כן עתה".

בפסק הדין, הדגיש השופט עמית כי יש להבחין בין עתירות שהוגשו נגד תוואי הגדר במהלך הקמתה, אשר חלקן התקבלו, ובין העתירה הנוכחית התוקפת מקטע גדר שבנייתו הושלמה לפני זמן רב: "רגלינו אינן עומדות אפוא בנקודת הזמן שבו, ככלל, תוגשנה עתירות נגד תוואי הגדר". כיום, קבע השופט עמית, הדרך לתקוף "פגיעה חמורה ובלתי מידתית" הנגרמת בשל הגבלות אלו ואחרות של משטר ההיתרים או אופן יישומן, היא באמצעות הגשת עתירות פרטניות. בהקשר זה, הוסיף השופט עמית כי החמרות שונות במתן היתרי כניסה ל"מרחב התפר" שפורטו במסגרת העתירה, בוטלו או תוקנו לאחר מכן, בעקבות עתירות שתקפו כל החמרה בנפרד, לרבות זו בנוגע ל"חלקה מזערית".יצויין, כי רק בסופו של פסק הדין, מצא בג"ץ לנכון לציין, כי "אין לכחד, מתצהירי העותרים מצטיירת תמונה קשה, בנוגע להשפעת משטר ההיתרים על גישתם לאדמותיהם ועל אפשרותם לעבדן...".

המוקד דבק בעמדתו שהאדמות שמעבר לגדר ההפרדה הינן חלק בלתי נפרד מהגדה המערבית, וכי לפלסטינים יש זכות פרטנית וזכות קולקטיבית להגיע לאיזורים אלה ללא הגבלה. המוקד חוזר וקורא לישראל לפרק את כל מקטעי הגדר הבנויים בתוך הגדה המערבית ולבטל את משטר ההיתרים. כל עוד נותר המצב בעינו, ימשיך המוקד לסייע לפלסטינים הנתקלים בהגבלות השרירותיות והדרקוניות החלות ב"מרחב התפר".