עתירה מתוקנת נגד משטר ההיתרים ב"מרחב התפר": המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ נגד משטר האפרטהייד שהנהיגה ישראל, היוצר הלכה למעשה תושבים משני סוגים ב"מרחב התפר": ישראלים ותיירים, החופשיים לנוע במרחב זה, ממנו ולתוכו; ופלסטינים, החייבים בהיתרים כדי להיכנס אליו, לעבוד בו, וללון בו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
06.04.2006
עתירה מתוקנת נגד משטר ההיתרים ב"מרחב התפר": המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ נגד משטר האפרטהייד שהנהיגה ישראל, היוצר הלכה למעשה תושבים משני סוגים ב"מרחב התפר": ישראלים ותיירים, החופשיים לנוע במרחב זה, ממנו ולתוכו; ופלסטינים, החייבים בהיתרים כדי להיכנס אליו, לעבוד בו, וללון בו
עתירה מתוקנת נגד משטר ההיתרים ב"מרחב התפר": המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ נגד משטר האפרטהייד שהנהיגה ישראל, היוצר הלכה למעשה תושבים משני סוגים ב"מרחב התפר": ישראלים ותיירים, החופשיים לנוע במרחב זה, ממנו ולתוכו; ופלסטינים, החייבים בהיתרים כדי להיכנס אליו, לעבוד בו, וללון בו
ביום ­6.4.2006 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירה מתוקנת נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". מדובר במשטר של אפרטהייד משפטי, היוצר הלכה למעשה תושבים משני סוגים במרחב זה: ישראלים ותיירים, ואשר עליהם לא חלה ההכרזה בדבר סגירת "מרחב התפר" והם חופשיים לנוע במרחב, ממנו ולתוכו; ואחרים - למעשה, פלסטינים - אשר עליהם חלה ההכרזה והם חייבים בהיתרים מסוגים שונים כדי להיכנס למרחב, לעבוד בו, ללון בו ולצאת ממנו.

העתירה עומדת על הדמיון הרב שבין משטר ההיתרים לבין חוקי המעבר (Pass Laws) שהונהגו בדרום אפריקה בתקופת האפרטהייד. כן קובעים העותרים, שמשטר ההיתרים מפר באורח כה חמור את עקרונות המשפט הבינלאומי ההומניטרי ואת הוראות דיני הכיבוש, עד כי ניתן לראות ביישומו משום פשע מלחמה. מדובר גם בהפרה בוטה של הוראות המשפט הבינלאומי של זכויות האדם שישראל התחייבה לכבדן, ושל עקרונות היסוד של המשפט המינהלי והחוקתי הישראלי.

משטר ההיתרים הוא למעשה המימד השני והמשלים לחומת ההפרדה. בעוד שהחומה משמשת כמחסום פיזי, המונע מאזרחים מוגנים להגיע לאדמותיהם, קרוביהם וידידיהם, מקים משטר ההיתרים תשתית נורמטיבית מבישה שאין לה אח ורע במשפט הישראלי, ומטיל עונשים על המפרים את הוראותיו.


לצפייה בעתירה

הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום ­6.4.2006 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירה מתוקנת נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". מדובר במשטר של אפרטהייד משפטי, היוצר הלכה למעשה תושבים משני סוגים במרחב זה: ישראלים ותיירים, ואשר עליהם לא חלה ההכרזה בדבר סגירת "מרחב התפר" והם חופשיים לנוע במרחב, ממנו ולתוכו; ואחרים - למעשה, פלסטינים - אשר עליהם חלה ההכרזה והם חייבים בהיתרים מסוגים שונים כדי להיכנס למרחב, לעבוד בו, ללון בו ולצאת ממנו.

העתירה עומדת על הדמיון הרב שבין משטר ההיתרים לבין חוקי המעבר (Pass Laws) שהונהגו בדרום אפריקה בתקופת האפרטהייד. כן קובעים העותרים, שמשטר ההיתרים מפר באורח כה חמור את עקרונות המשפט הבינלאומי ההומניטרי ואת הוראות דיני הכיבוש, עד כי ניתן לראות ביישומו משום פשע מלחמה. מדובר גם בהפרה בוטה של הוראות המשפט הבינלאומי של זכויות האדם שישראל התחייבה לכבדן, ושל עקרונות היסוד של המשפט המינהלי והחוקתי הישראלי.

משטר ההיתרים הוא למעשה המימד השני והמשלים לחומת ההפרדה. בעוד שהחומה משמשת כמחסום פיזי, המונע מאזרחים מוגנים להגיע לאדמותיהם, קרוביהם וידידיהם, מקים משטר ההיתרים תשתית נורמטיבית מבישה שאין לה אח ורע במשפט הישראלי, ומטיל עונשים על המפרים את הוראותיו.


לצפייה בעתירה

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות