בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 29.10.2007
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, הכולא עצורים במתקני המעצר שבאחריותו למשך תקופות ארוכות, ובתנאים לא ראויים. העותרים ועצורים אחרים מוחזקים במתקני המעצר למעלה מ-21 יום, ואחד העותרים מוחזק בתאו כבר קרוב לחודשיים ימים. לטענת המוקד, תנאי המעצר במתקן עציון אינם ראויים ולא עומדים בסטנדרטים המתבקשים עפ"י המשפט הבינלאומי. כך למשל, מדווחים העצורים על צפיפות רבה בתאים; על מחסור במזון, במים חמים ובמוצרי היגיינה; הם אינם מקבלים בגדים להחלפה; הטיפול הרפואי המסופק להם לקוי; הם נאלצים לעשות צרכיהם בבקבוקי פלסטיק, ובקשותיהם לתוספת אוכל אינן נענות. בעתירה נטען כי הצבא מפר בצורה עקבית את תחיקת הביטחון, את המשפט הבינלאומי ההומניטארי והמינהגי, ואת עקרונות המשפט הישראלי, החוקתי והמינהלי, בכל הנוגע לתנאי המעצר במתקנים הזמניים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, הכולא עצורים במתקני המעצר שבאחריותו למשך תקופות ארוכות, ובתנאים לא ראויים. העותרים ועצורים אחרים מוחזקים במתקני המעצר למעלה מ-21 יום, ואחד העותרים מוחזק בתאו כבר קרוב לחודשיים ימים. לטענת המוקד, תנאי המעצר במתקן עציון אינם ראויים ולא עומדים בסטנדרטים המתבקשים עפ"י המשפט הבינלאומי. כך למשל, מדווחים העצורים על צפיפות רבה בתאים; על מחסור במזון, במים חמים ובמוצרי היגיינה; הם אינם מקבלים בגדים להחלפה; הטיפול הרפואי המסופק להם לקוי; הם נאלצים לעשות צרכיהם בבקבוקי פלסטיק, ובקשותיהם לתוספת אוכל אינן נענות. בעתירה נטען כי הצבא מפר בצורה עקבית את תחיקת הביטחון, את המשפט הבינלאומי ההומניטארי והמינהגי, ואת עקרונות המשפט הישראלי, החוקתי והמינהלי, בכל הנוגע לתנאי המעצר במתקנים הזמניים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות