בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פסיקה בעתירה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פסיקה בעתירה
פסיקה | פסיקה / עליון | 14.12.2008
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פסיקה בעתירה
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, שופרו תנאי הכליאה וקוצר משך זמן ההחזקה של עצורים במתקני מעצר זמניים שבאחריות הצבא. עו"ד מטעם המוקד שביקרה במתקן הכליאה בעציון נוכחה לדעת כי נבנה מתקן מעצר חדש. כמו כן התחייב הצבא להגביל את משך החזקת עצירים במתקנים ל-21 יום. לאור התפתחויות אלה החליט ביהמ"ש למחוק את העתירה. בפסק הדין דוחק ביהמ"ש בצבא לצמצם את תקופת המעצר במתקנים לפחות מ-21 יום, ומזכיר לו את התחייבותו לזרז את ביקורי משפחות העצורים לכשיועברו למתקני כליאה של השב"ס.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, שופרו תנאי הכליאה וקוצר משך זמן ההחזקה של עצורים במתקני מעצר זמניים שבאחריות הצבא. עו"ד מטעם המוקד שביקרה במתקן הכליאה בעציון נוכחה לדעת כי נבנה מתקן מעצר חדש. כמו כן התחייב הצבא להגביל את משך החזקת עצירים במתקנים ל-21 יום. לאור התפתחויות אלה החליט ביהמ"ש למחוק את העתירה. בפסק הדין דוחק ביהמ"ש בצבא לצמצם את תקופת המעצר במתקנים לפחות מ-21 יום, ומזכיר לו את התחייבותו לזרז את ביקורי משפחות העצורים לכשיועברו למתקני כליאה של השב"ס.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות