בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה מקדמית מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה מקדמית מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 27.11.2007
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה מקדמית מטעם המשיבים
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט, לפרסם נוהל ברור בנוגע למשך הזמן בו ניתן להחזיק עצורים, ולהורות לצבא לספק לעצורים תנאי כליאה העומדים בקנה אחד עם הדין הבינלאומי. המדינה מאשרת את טענות המוקד, ומציינת כי אכן שוררת במתקני המעצר צפיפות רבה, אולם מתרצת זאת במעצרים הרבים שמתבצעים באזור הגדה המערבית. עוד מודה המדינה, כי עצורים נכלאים לפרקי זמן ארוכים מהמותר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט, לפרסם נוהל ברור בנוגע למשך הזמן בו ניתן להחזיק עצורים, ולהורות לצבא לספק לעצורים תנאי כליאה העומדים בקנה אחד עם הדין הבינלאומי. המדינה מאשרת את טענות המוקד, ומציינת כי אכן שוררת במתקני המעצר צפיפות רבה, אולם מתרצת זאת במעצרים הרבים שמתבצעים באזור הגדה המערבית. עוד מודה המדינה, כי עצורים נכלאים לפרקי זמן ארוכים מהמותר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות