בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית בקשה מטעם העותרים להגשת הודעה מעדכנת המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית בקשה מטעם העותרים להגשת הודעה מעדכנת
כתבי בי דין | בקשה | 13.11.2007
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית בקשה מטעם העותרים להגשת הודעה מעדכנת
בעתירה נגד הצבא הכולא אסירים לתקופות ארוכות מהמותר, ובתנאים שאינם עומדים במגבלות החוק הישראלי והבינלאומי, מבקש המוקד לעדכן את ביהמ"ש כי אסירים רבים עדיין עצורים שלא כדין. המוקד חוזר על דרישותיו ומדגיש את מחדלי הצבא ואת הפגיעה החמורה בעצורים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בעתירה נגד הצבא הכולא אסירים לתקופות ארוכות מהמותר, ובתנאים שאינם עומדים במגבלות החוק הישראלי והבינלאומי, מבקש המוקד לעדכן את ביהמ"ש כי אסירים רבים עדיין עצורים שלא כדין. המוקד חוזר על דרישותיו ומדגיש את מחדלי הצבא ואת הפגיעה החמורה בעצורים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות