בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' הודעת עדכון משלימה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' הודעת עדכון משלימה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 29.01.2008
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' הודעת עדכון משלימה מטעם המשיבים
תגובה מעדכנת מטעם המשיבים בעתירת המוקד בעניין משך זמן השהייה של עצורים במתקני המעצר הזמניים של הצבא ותנאי הכליאה שם. המשיבים מוסרים כי, בעקבות הסכמה בין הצבא והשב"ס, עצורים יוחזקו במתקני המעצר הזמניים "פרק זמן קצר ככל שניתן, שככלל לא יעלה על 21 ימים".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תגובה מעדכנת מטעם המשיבים בעתירת המוקד בעניין משך זמן השהייה של עצורים במתקני המעצר הזמניים של הצבא ותנאי הכליאה שם. המשיבים מוסרים כי, בעקבות הסכמה בין הצבא והשב"ס, עצורים יוחזקו במתקני המעצר הזמניים "פרק זמן קצר ככל שניתן, שככלל לא יעלה על 21 ימים".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות