בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 21.04.2016
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת עתירה למתן צו על תנאי
עתירה שהגישו מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת שעה) התשע"ו-2015, השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירות ביטחון. הארגונים טוענים כי הסעיף אינו חוקי שכן הוא מפלה לרעה אסירים פלסטינים, שהם רובה המכריע של אוכלוסיית הקטינים המורשעים בעבירות ביטחון בישראל. בנוסף מדגישים הארגונים כי מדובר בשימוש פסול ובלתי חוקתי בקצבאות סוציאליות כאמצעי ענישה, וכי התיקון לחוק יוצר אבחנה שרירותית בין קטינים שהורשעו בעבירות ביטחון לבין אלו שהורשעו בעבירות אחרות. לבסוף טוענים הארגונים כי התיקון לחוק הוא בלתי מידתי, וכי נזקו עולה על תועלתו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה שהגישו מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת שעה) התשע"ו-2015, השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירות ביטחון. הארגונים טוענים כי הסעיף אינו חוקי שכן הוא מפלה לרעה אסירים פלסטינים, שהם רובה המכריע של אוכלוסיית הקטינים המורשעים בעבירות ביטחון בישראל. בנוסף מדגישים הארגונים כי מדובר בשימוש פסול ובלתי חוקתי בקצבאות סוציאליות כאמצעי ענישה, וכי התיקון לחוק יוצר אבחנה שרירותית בין קטינים שהורשעו בעבירות ביטחון לבין אלו שהורשעו בעבירות אחרות. לבסוף טוענים הארגונים כי התיקון לחוק הוא בלתי מידתי, וכי נזקו עולה על תועלתו.
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות