בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 25.01.2017
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת החלטה
החלטת בית המשפט להוציא צו על תנאי בעתירה שהגישו מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת השעה) התשע"ו-2015, השולל קצבאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירות ביטחון. בית המשפט מורה למדינה לנמק את חוקיות התיקון היות "שעל פני הדברים אין לכאורה מתאם שויוני בין הקטינים בהם עסקינן לבין, למשל, קטינים במשפט הפלילי ה'רגיל'".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת בית המשפט להוציא צו על תנאי בעתירה שהגישו מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת השעה) התשע"ו-2015, השולל קצבאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירות ביטחון. בית המשפט מורה למדינה לנמק את חוקיות התיקון היות "שעל פני הדברים אין לכאורה מתאם שויוני בין הקטינים בהם עסקינן לבין, למשל, קטינים במשפט הפלילי ה'רגיל'".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות