המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת החלטה
חזרה לעמוד הקודם
25.01.2017|פסיקה|פסיקה / עליון

בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת החלטה

החלטת בית המשפט להוציא צו על תנאי בעתירה שהגישו מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת השעה) התשע"ו-2015, השולל קצבאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירות ביטחון. בית המשפט מורה למדינה לנמק את חוקיות התיקון היות "שעל פני הדברים אין לכאורה מתאם שויוני בין הקטינים בהם עסקינן לבין, למשל, קטינים במשפט הפלילי ה'רגיל'".