בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת כתב תשובה מטעם המשיבה 1 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת כתב תשובה מטעם המשיבה 1
כתבי בי דין | תגובה | 28.05.2017
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת כתב תשובה מטעם המשיבה 1
תגובת הכנסת לעתירה שהגישו מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת שעה) התשע"ו-2015, השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירת ביטחון. הכנסת טוענת כי, בניגוד לטענות העותרים, החוק אינו פוגע בזכות לשוויון, שכן הוא מבוסס על שוני בין קטינים שהורשעו בעבירות ביטחון לבין קטינים שהורשעו בעבירות אחרות. בנוסף דוחה הכנסת את טענת העותרים כי החוק מנוגד לקיום מינימלי בכבוד, שכן בעת המאסר מספקת המדינה לקטינים את כל צורכיהם. הכנסת מדגישה כי מטרת החוק היא "ליתן מענה לתופעה שהפכה ל'מכת מדינה', שלרוב מעורבים בה צעירים ואף קטינים".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת הכנסת לעתירה שהגישו מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת שעה) התשע"ו-2015, השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירת ביטחון. הכנסת טוענת כי, בניגוד לטענות העותרים, החוק אינו פוגע בזכות לשוויון, שכן הוא מבוסס על שוני בין קטינים שהורשעו בעבירות ביטחון לבין קטינים שהורשעו בעבירות אחרות. בנוסף דוחה הכנסת את טענת העותרים כי החוק מנוגד לקיום מינימלי בכבוד, שכן בעת המאסר מספקת המדינה לקטינים את כל צורכיהם. הכנסת מדגישה כי מטרת החוק היא "ליתן מענה לתופעה שהפכה ל'מכת מדינה', שלרוב מעורבים בה צעירים ואף קטינים".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות