בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת כתב תשובה מטעם המשיבה 2-3 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת כתב תשובה מטעם המשיבה 2-3
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 06.06.2017
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת כתב תשובה מטעם המשיבה 2-3
תגובת הכנסת לעתירת מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, בהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת שעה) התשע"ו-2015, השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירת ביטחון. בתגובה נטען כי התיקון לחוק אינו פוגע פגיעה נרחבת בזכויות הקטינים, ובפרט אינו פוגע כלל בזכותם לכבוד. כן נטען כי זכותם לשוויון תכובד, שכן מוצדקת ההבחנה בין עבירות ביטחון לבין כל עבירה פלילית אחרת. לבסוף נטען כי התיקון נועד לתמרץ את הורי הקטינים "לפעול אל מול ילדיהם למניעת ביצוע עבירות".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת הכנסת לעתירת מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, בהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת שעה) התשע"ו-2015, השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירת ביטחון. בתגובה נטען כי התיקון לחוק אינו פוגע פגיעה נרחבת בזכויות הקטינים, ובפרט אינו פוגע כלל בזכותם לכבוד. כן נטען כי זכותם לשוויון תכובד, שכן מוצדקת ההבחנה בין עבירות ביטחון לבין כל עבירה פלילית אחרת. לבסוף נטען כי התיקון נועד לתמרץ את הורי הקטינים "לפעול אל מול ילדיהם למניעת ביצוע עבירות".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות