בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת פרוטוקול המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת פרוטוקול
מסמכים אחרים | פרוטוקול | 25.01.2017
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת פרוטוקול
דיון בעתירה שהגישו מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת שעה) התשע"ו-2015, השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירות ביטחון. במהלך הדיון טענו הארגונים כי החוק מפלה ואינו מידתי בשלילת הקצבאות האוטומטית מן ההורים עם הרשעת הקטין, ללא כל התחשבות בנסיבות הפרטניות. הארגונים הוסיפו כי התיקון לחוק יוצר אבחנה שרירותית בין קטינים שהורשעו בעבירות ביטחון לבין אלו שהורשעו בעבירות אחרות. במהלך הדיון העיר השופט פוגלמן כי כאשר מדובר באסיר פלילי, כגון סוחר סמים, "הפגיעה בחברה בעיני יותר אנושה, אז אם היתה כוונה לדאוג לאינטרס הציבורי... אנו מסתכלים על פגיעה בשוויון".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דיון בעתירה שהגישו מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת שעה) התשע"ו-2015, השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירות ביטחון. במהלך הדיון טענו הארגונים כי החוק מפלה ואינו מידתי בשלילת הקצבאות האוטומטית מן ההורים עם הרשעת הקטין, ללא כל התחשבות בנסיבות הפרטניות. הארגונים הוסיפו כי התיקון לחוק יוצר אבחנה שרירותית בין קטינים שהורשעו בעבירות ביטחון לבין אלו שהורשעו בעבירות אחרות. במהלך הדיון העיר השופט פוגלמן כי כאשר מדובר באסיר פלילי, כגון סוחר סמים, "הפגיעה בחברה בעיני יותר אנושה, אז אם היתה כוונה לדאוג לאינטרס הציבורי... אנו מסתכלים על פגיעה בשוויון".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות