עת"ם 42863-04-16 - אלהשלמון ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
חיפוש
עת"ם 42863-04-16 - אלהשלמון ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 21.04.2016
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לאפשר את מעברם של שני ילדים פלסטינים בני 7 ו-9 במחסום על מנת שיוכלו לבקר את אביהם הכלוא בישראל. המוקד טוען כי הפרקטיקה הנהוגה זה שנים היא כי קטינים מתחת לגיל 16 אינם נזקקים להיתר כניסה לישראל על מנת שיוכלו לבקר בכלא; כי במניעת כניסתם לבקר את אביהם, אותו לא ראו יותר משנה, פוגעת המדינה בזכותם של הילדים לחיי משפחה; וכי על המדינה מוטלת חובה לאפשר ולקיים ביקורי משפחות בכלא. בנוסף טוען המוקד כי ההחלטה לא סבירה ולא מידתית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות