עת"ם 42863-04-16 - אלהשלמון ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 42863-04-16 - אלהשלמון ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 31.10.2016
עת"ם 42863-04-16 - אלהשלמון ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב
תגובת הצבא לעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לשני ילדים פלסטינים, בני שבע ותשע, לבקר את אביהם הכלוא בישראל. הצבא מודיע כי נבחנה המניעה הביטחונית בעניינם של הילדים, וכי זו הוסרה משום שככל הנראה הוזנה בטעות. עם הסרת המניעה הביטחונית תחול על הילדים הפרקטיקה הנוהגת לכניסת קטינים מהגדה המערבית לישראל לצורך ביקור כלואים. הצבא טוען כי העתירה התייתרה, ומבקש מבית המשפט למחוק אותה ללא צו הוצאות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת הצבא לעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לשני ילדים פלסטינים, בני שבע ותשע, לבקר את אביהם הכלוא בישראל. הצבא מודיע כי נבחנה המניעה הביטחונית בעניינם של הילדים, וכי זו הוסרה משום שככל הנראה הוזנה בטעות. עם הסרת המניעה הביטחונית תחול על הילדים הפרקטיקה הנוהגת לכניסת קטינים מהגדה המערבית לישראל לצורך ביקור כלואים. הצבא טוען כי העתירה התייתרה, ומבקש מבית המשפט למחוק אותה ללא צו הוצאות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות