עת"ם 42863-04-16 - אלהשלמון ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובת העותרים להודעה ובקשת המשיב המוקד להגנת הפרט
חיפוש
עת"ם 42863-04-16 - אלהשלמון ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובת העותרים להודעה ובקשת המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 10.07.2016
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט לתגובת המדינה בעתירתו להורות למדינה לאפשר את מעברם של שני ילדים פלסטינים בני 7 ו-9 במחסום על מנת שיוכלו לבקר את אביהם הכלוא בישראל. המוקד טוען כי הודעת הצבא כי החליט לתת לילדים היתרים ל-45 יום פירושה כי הקטינים מוגדרים, לשיטת המדינה, כמנועי כניסה לישראל. המוקד תוהה מדוע בכלל קיימת מניעה ביטחונית כנגד ילדים כל כך קטינים, ומזכיר כי הפרקטיקה הנהוגה זה שנים היא כי קטינים מתחת לגיל 16 אינם נזקקים להיתר כניסה לישראל על מנת שיוכלו לבקר בכלא.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות