הנדון: מניעת מעברם של קטינים במחסום בדרכם לביקור בני משפחותיהם הכלואים המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: מניעת מעברם של קטינים במחסום בדרכם לביקור בני משפחותיהם הכלואים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 06.01.2016
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט לצבא בעקבות איסור על מעברם במחסום של שני ילדים פלסטינים בני 6 ו-8 בדרכם לבקר את אביהם בכלא. על הילדים נאסר לעבור בטענה שהם "מסורבים", ללא כל נימוק. המוקד טוען כי מניעת מעברם וכתוצאה מכך מניעת מפגשם עם אביהם מפירה את זכותם של אותם ילדים לחיי משפחה. המוקד מציין כי לא מקרה יחיד הוא, אלא חלק מתופעה רחבה, שהצבא מונע את מעברם של קטינים מתחת לגיל 16 במחסום, בדרכם לביקור בני משפחה הכלואים בישראל, בטענה שהם מסורבים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות