המוקד להגנת הפרט - המדינה לבג"ץ, בתגובה לעתירת המוקד: צווי ההרחקה שהוצאו כנגד תושב ירושלים המזרחית, המגרשים את האיש מעירו ואוסרים עליו להימצא גם בגדה המערבית, הוצאו בסמכות ועל בית המשפט לדחות את העתירה
חזרה לעמוד הקודם
15.03.2015

המדינה לבג"ץ, בתגובה לעתירת המוקד: צווי ההרחקה שהוצאו כנגד תושב ירושלים המזרחית, המגרשים את האיש מעירו ואוסרים עליו להימצא גם בגדה המערבית, הוצאו בסמכות ועל בית המשפט לדחות את העתירה

ביום 11.3.2015 הגישה המדינה לבג"ץ את תגובתה לשתי עתירות המוקד, שהדיון בעניינן אוּחד, בעניינו של תושב ירושלים המזרחית אשר הצבא הוציא כנגדו צווי הרחקה, הן מהגדה המערבית והן משטחה המוניציפלי של ירושלים, עירו. העתירות הוגשו לאחר שהצבא דחה את השגות המוקד כנגד צווי ההרחקה. בתגובתה, ביטלה המדינה את טענת המוקד, לפיה תקנות ההגנה לשעת חירום אינן תקפות. בנוסף, טענה המדינה, כי אין לקבל את טענות המוקד בדבר מהימנותו של החומר הביטחוני החסוי ובדבר כלליוּת הטענות שהופנו נגד האיש בחקירת המשטרה, שכן מדובר ב"פעיל מרכזי בארגון הטרור החזית העממית". לטענת המדינה, לצבא עומדת הסמכות להוציא את צווי ההרחקה וההחלטה על הוצאתם וכן ההחלטה על היקפם ותוקפם היו סבירות ומידתיות.

במקביל, הגישה המדינה את תגובתה לשתי עתירות נוספות, בעניינם של שניים מתושבי ירושלים המזרחית שהורחקו מעירם. בעניינו של תושב נוסף, הסכים הצבא, בתגובה להשגת המוקד, לצמצם את היקף צו ההרחקה.