יצא המרצע מן השק: בשם "ההרתעה" שוללת המדינה את מעמדם של אנשים על לא עוול בכפם, בשל קירבת משפחה למבצע פיגוע, לא בשם הנקמה חלילה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
08.06.2017
יצא המרצע מן השק: בשם "ההרתעה" שוללת המדינה את מעמדם של אנשים על לא עוול בכפם, בשל קירבת משפחה למבצע פיגוע, לא בשם הנקמה חלילה
יצא המרצע מן השק: בשם "ההרתעה" שוללת המדינה את מעמדם של אנשים על לא עוול בכפם, בשל קירבת משפחה למבצע פיגוע, לא בשם הנקמה חלילה
ביום 25.1.2017 הודיע שר הפנים דרעי, כי שלל את מעמדם של 11 מבני משפחתו של מבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בארמון הנציב בירושלים. חמישה מבני המשפחה שקיבלו הודעות על שלילת מעמדם, בו הם מחזיקים מכוח הליך לאיחוד משפחות, מיוצגים על ידי המוקד להגנת הפרט.

חרף התנגדות המוקד להליך המזורז בו נשלל מעמדם בישראל של בני המשפחה ולהחלטה הפסולה מעיקרה, שנתקבלה על בסיס שיקולים זרים ורק בשל קירבת משפחה למפגע, גזר שר הפנים על אנשים אלו גירוש מביתם וניתוק ממשפחותיהם וקהילתם, על לא עוול בכפם.

בעקבות זאת פנה המוקד בבהילות ביום 26.1.2017 לבית הדין לעררים, בדרישה למנוע את גירושם מישראל של חמשת בני המשפחה ולהורות על ביטול ההחלטה הפסולה.

בו ביום הוציא בית הדין צווים ארעיים, המקפיאים לפי שעה את החלטת שר הפנים.

וכך נכתב בכתבי התשובה לעררים, שהגישה המדינה ביום 6.6.2017: "בכפר ג'בל מוכבר שוררת אווירה התומכת בפיגועי טרור, תוך קיום פולחן אישיות למפגעים... האדרת פיגועי הטרור והמפגעים... מעודדת טרור ומעניקה רוח גבית לצעירים נוספים לבצע פיגועי טרור. לפיכך ביטול המעמד יסייע ביצירת הרתעה משמעותית מפני התגברות התופעה". במלים אחרות, המדינה אינה מסוגלת להתמודד עם משימותיה בכלים החוקיים העומדים לרשותה, ולכן היא מטילה את האחריות על קומץ חפים מפשע, חסרי יכולת להגן על עצמם אל מול מערכת חוק מפלה!

בין בני המשפחה ששר הפנים מצא לנכון לשלול את מעמדם, נכללת גם אמו של המפגע – אישה שחיה בירושלים כשלושים שנה, בנתה כאן בית וגידלה את ילדיה בעיר. בכתב התשובה לערר שב משרד הפנים על טענתו, כי האם נמצאת במערכת נישואין ביגמית, וכי היא מסרה לרשות "מידע כוזב", שעל פיו קיבלה את מעמדה בישראל. כך המדינה: "עמדתה העקרונית של המשיבה היא, כי לא תידון כלל בקשה שהתברר כי התבססה על פרטים כוזבים, וזאת גם ללא קשר לפן המהותי ולשאלה האם היה המבקש זכאי להגיש את בקשתו גם בהסתמך על העובדות האמיתיות".

דיון בעררים נקבע ליום 10.9.2017.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 25.1.2017 הודיע שר הפנים דרעי, כי שלל את מעמדם של 11 מבני משפחתו של מבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בארמון הנציב בירושלים. חמישה מבני המשפחה שקיבלו הודעות על שלילת מעמדם, בו הם מחזיקים מכוח הליך לאיחוד משפחות, מיוצגים על ידי המוקד להגנת הפרט.

חרף התנגדות המוקד להליך המזורז בו נשלל מעמדם בישראל של בני המשפחה ולהחלטה הפסולה מעיקרה, שנתקבלה על בסיס שיקולים זרים ורק בשל קירבת משפחה למפגע, גזר שר הפנים על אנשים אלו גירוש מביתם וניתוק ממשפחותיהם וקהילתם, על לא עוול בכפם.

בעקבות זאת פנה המוקד בבהילות ביום 26.1.2017 לבית הדין לעררים, בדרישה למנוע את גירושם מישראל של חמשת בני המשפחה ולהורות על ביטול ההחלטה הפסולה.

בו ביום הוציא בית הדין צווים ארעיים, המקפיאים לפי שעה את החלטת שר הפנים.

וכך נכתב בכתבי התשובה לעררים, שהגישה המדינה ביום 6.6.2017: "בכפר ג'בל מוכבר שוררת אווירה התומכת בפיגועי טרור, תוך קיום פולחן אישיות למפגעים... האדרת פיגועי הטרור והמפגעים... מעודדת טרור ומעניקה רוח גבית לצעירים נוספים לבצע פיגועי טרור. לפיכך ביטול המעמד יסייע ביצירת הרתעה משמעותית מפני התגברות התופעה". במלים אחרות, המדינה אינה מסוגלת להתמודד עם משימותיה בכלים החוקיים העומדים לרשותה, ולכן היא מטילה את האחריות על קומץ חפים מפשע, חסרי יכולת להגן על עצמם אל מול מערכת חוק מפלה!

בין בני המשפחה ששר הפנים מצא לנכון לשלול את מעמדם, נכללת גם אמו של המפגע – אישה שחיה בירושלים כשלושים שנה, בנתה כאן בית וגידלה את ילדיה בעיר. בכתב התשובה לערר שב משרד הפנים על טענתו, כי האם נמצאת במערכת נישואין ביגמית, וכי היא מסרה לרשות "מידע כוזב", שעל פיו קיבלה את מעמדה בישראל. כך המדינה: "עמדתה העקרונית של המשיבה היא, כי לא תידון כלל בקשה שהתברר כי התבססה על פרטים כוזבים, וזאת גם ללא קשר לפן המהותי ולשאלה האם היה המבקש זכאי להגיש את בקשתו גם בהסתמך על העובדות האמיתיות".

דיון בעררים נקבע ליום 10.9.2017.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות