בדיון שנערך ביום 29.11.07 מבקר ביהמ"ש את התנהלות המדינה והצבא בכל הנוגע להחזקת עצורים במתקני כליאה בגדה המערבית: בעתירה דרש המוקד להגנת הפרט לפרסם נוהל ברור בנוגע למשך הזמן בו ניתן להחזיק עצורים במתקני כליאה זמניים, ולהורות לצבא לספק לעצורים תנאי כליאה העולים בקנה אחד עם הדין הבינלאומי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
29.11.2007
בדיון שנערך ביום 29.11.07 מבקר ביהמ"ש את התנהלות המדינה והצבא בכל הנוגע להחזקת עצורים במתקני כליאה בגדה המערבית: בעתירה דרש המוקד להגנת הפרט לפרסם נוהל ברור בנוגע למשך הזמן בו ניתן להחזיק עצורים במתקני כליאה זמניים, ולהורות לצבא לספק לעצורים תנאי כליאה העולים בקנה אחד עם הדין הבינלאומי
בדיון שנערך ביום 29.11.07 מבקר ביהמ"ש את התנהלות המדינה והצבא בכל הנוגע להחזקת עצורים במתקני כליאה בגדה המערבית: בעתירה דרש המוקד להגנת הפרט לפרסם נוהל ברור בנוגע למשך הזמן בו ניתן להחזיק עצורים במתקני כליאה זמניים, ולהורות לצבא לספק לעצורים תנאי כליאה העולים בקנה אחד עם הדין הבינלאומי

המוקד להגנת הפרט הגיש ביום 29.10.07 עתירה לבג"ץ, בה תיאר את התנאים הלא אנושיים השוררים במתקני המעצר הזמניים שבאחריות הצבא, וכן את משכי הזמן הארוכים במהלכם מוחזקים עצורים במקום. עוד מוסיפה העתירה, כי התנהלות הצבא עומדת בניגוד בוטה להמלצות הוועדה שהוא עצמו מינה, הקובעת כי משך הזמן בו כלואים עצורים במתקנים חטיבתיים הינו ארוך ובלתי נסבל, וכי יש לספק לעצירים ביטחוניים את הצרכים הראויים ולשמור על כבודם. ביום 13.11.07 הגיש המוקד הודעה מעדכנת לביהמ"ש, ובה פירוט נוסף אודות העצורים הכלואים בידי הצבא, ודרישה לחדול מהפגיעה בזכויותיהם.

ביום 27.11.07 הגישה המדינה את תגובתה לעתירה, בה הודתה כי אכן עצורים נכלאים לפרקי זמן ארוכים מהמותר. המדינה אישרה את טענות המוקד וציינה כי אכן שוררת במתקני המעצר צפיפות רבה, אולם תירצה זאת במעצרים הרבים שמתבצעים באזור הגדה המערבית. בתגובתה, ניסתה המדינה לכפור בטענות העובדתיות שהציג המוקד אודות תנאי המעצר הקשים במתקני המעצר.  

עוד באותו יום הגיע נציג מטעם המוקד למתקן המעצר עציון, כדי לוודא כי כל הטענות שהועלו ע"י המוקד נכונות הן.

בדיון ביום 29.11.07 ביקר ביהמ"ש את תגובת המדינה לעתירה, וציין כי היא אינה ממצה ואינה מספקת. ביהמ"ש הוסיף כי לא ניתן להחזיק עצורים בתנאים כמות אלו המתוארים ע"י המוקד, וכי אם רוצה המדינה לכלוא עצורים – עליה לעשות זאת בדרך שתבטיח את מימוש זכויותיהם. במהלך כל הדיון לא טענה המדינה כי יש מחלוקת עובדתית לגבי התנאים השוררים במתקני המעצר. ביהמ"ש קבע כי על המדינה להגיש את תגובתה המפורטת לסוגיות המועלות בעתירה, וביקש מהמוקד לפקח אחר המתרחש במתקני המעצר הזמניים, ולעדכן את ביהמ"ש במידת הצורך.

לצפייה בתגובת המדינה מיום 27.11.07

לצפייה בהודעה המעדכנת מאת המוקד מיום 13.11.07

לצפייה בעתירת המוקד מיום 29.10.07

הדפסה הדפסה
שיתוף

המוקד להגנת הפרט הגיש ביום 29.10.07 עתירה לבג"ץ, בה תיאר את התנאים הלא אנושיים השוררים במתקני המעצר הזמניים שבאחריות הצבא, וכן את משכי הזמן הארוכים במהלכם מוחזקים עצורים במקום. עוד מוסיפה העתירה, כי התנהלות הצבא עומדת בניגוד בוטה להמלצות הוועדה שהוא עצמו מינה, הקובעת כי משך הזמן בו כלואים עצורים במתקנים חטיבתיים הינו ארוך ובלתי נסבל, וכי יש לספק לעצירים ביטחוניים את הצרכים הראויים ולשמור על כבודם. ביום 13.11.07 הגיש המוקד הודעה מעדכנת לביהמ"ש, ובה פירוט נוסף אודות העצורים הכלואים בידי הצבא, ודרישה לחדול מהפגיעה בזכויותיהם.

ביום 27.11.07 הגישה המדינה את תגובתה לעתירה, בה הודתה כי אכן עצורים נכלאים לפרקי זמן ארוכים מהמותר. המדינה אישרה את טענות המוקד וציינה כי אכן שוררת במתקני המעצר צפיפות רבה, אולם תירצה זאת במעצרים הרבים שמתבצעים באזור הגדה המערבית. בתגובתה, ניסתה המדינה לכפור בטענות העובדתיות שהציג המוקד אודות תנאי המעצר הקשים במתקני המעצר.  

עוד באותו יום הגיע נציג מטעם המוקד למתקן המעצר עציון, כדי לוודא כי כל הטענות שהועלו ע"י המוקד נכונות הן.

בדיון ביום 29.11.07 ביקר ביהמ"ש את תגובת המדינה לעתירה, וציין כי היא אינה ממצה ואינה מספקת. ביהמ"ש הוסיף כי לא ניתן להחזיק עצורים בתנאים כמות אלו המתוארים ע"י המוקד, וכי אם רוצה המדינה לכלוא עצורים – עליה לעשות זאת בדרך שתבטיח את מימוש זכויותיהם. במהלך כל הדיון לא טענה המדינה כי יש מחלוקת עובדתית לגבי התנאים השוררים במתקני המעצר. ביהמ"ש קבע כי על המדינה להגיש את תגובתה המפורטת לסוגיות המועלות בעתירה, וביקש מהמוקד לפקח אחר המתרחש במתקני המעצר הזמניים, ולעדכן את ביהמ"ש במידת הצורך.

לצפייה בתגובת המדינה מיום 27.11.07

לצפייה בהודעה המעדכנת מאת המוקד מיום 13.11.07

לצפייה בעתירת המוקד מיום 29.10.07

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות